#3777: Biograf Continental

n-n-nääàn=n=a-j]
, X

K-illral l

 

Musik.

n.

 

light I: : i. a

Musik.

 

 

 

Västervik

(S. J. Enanders förrafplokal.)

l Program för Måndagen d. 22 t. e. m. Onsdagen den 24 Aprill f
ggn-.wåra P R O G RAIVXz gåva-...J

Första utdelningen.
- -
- " I -
- -

  x lill len s. . llmuml iland-rann i

 

Andra afdelningen. W

llllllllllll

i

 

 

å-u

ä
N
Musik.

"w s

   

 

 

 

 

 

Det är en lifräddningsstation vid hafvet. Föreståndaren får en
dag ett bref, att inspektörens son kommer pä besökimed nägra vänner-

och hans unga dotter skyndar sig att signalera nyheten till sin käraste;

pä en annan del af kusten.

Inspektörens sonibelinnes ha flera damer med sig och en af dem
fattar tycke för den unge lifräddningsmannen till fästmöns stora iör-
argelse. Men hon beslutar att hämnas och börjar den ifrigaste iiirt
med inspektörens son. Och det tar skruf. Fästmannen rasar ai svart-
sluka, som när sin kulmen, då. hon åker med honom i hans automobil
till föreståndarens hem.

I Under tiden ges uppvisningar i lifräddningsbåtens utskjutande,
-signalkanoners affyrande och drunknades bärgning iland i lifrädd-
ningskorgar etc.

När sällskapet väl farit sin väg, sedan inspektörssonen inbjudits
göra ett besök 1 familjen, kommer det till en häftig scen mellan de
älskande, som slutar i att de skiljas.

l Will

Kärleksdrama från en Iifräddningsstation.

 

 

l l

 

lill.

 

Emellertid kommer inspektörens son en dag på. besök och får
veta, att dottern är ute vid haivet bland klipporna. Han skyndar ef-
ter, men råkar ytterst vid hal-skanten snafva och faller utför klipporna -
och blir hängande mellan ett par klippspetsar alldeles nere vid hafs-
brynet. Faran är öfverhängazzde. Man ser tidvattnet sti-
ga och gang pà gång sIå öfver den olyckliga.

Flickan, som belinner sig i närheten hör den olyckliges skri och
skyndar efter sin fästman, men denne vägrarP först att ta befattning
med den förolyckade, när han hör hvem denne är. Slutligen ger han
efter för hennes böner, och utför en vacker och spännande rädd-
n1ngsbragd.

Den räddade vill sedan belöna räddaren med en bundt pängar,
som dock denne slungar på golfvet och harmsen går sin väg. Flickan

skyndar efter, och i en förtjusande scen ute bland hafsklipporna- se vi
de båda försonas.

Närvspännande kärleks- oehiàfventyrsdrama.

 

 

 

 

Musik.

lllusik..

i lullnlll

 

 

 

sök att få träffa sin utvalda.

ningens mindre bildade klor.

 

 

 

vlEIc-ilgddgar kl. 2,

 

ochy sleolungdorn

BILJ ETTPBI SER:

  
    

 

 

B-n

(I,

 

Tredje afdelningen.

Vinterns glåbie.

Sport i fiållbygbema.
Cbarmcmta bilber of vinteribnott.

Från Schweiz just nu.

En uppfriskande och intressant serie från de fashionabla-schweiziska vinterkurorterna och det glada
sportlifvet därstädes - skidkörning efter häst, där damerna visst icke äro de sämsta, gladt tummel på isarne
med uppvisning af några bekanta konståkare, riskabel bobsleigh-åkning och djärfva hopp i skidbackarne.

Fjärde afdelningen.

Skratth äs af rang!

nl larlllltnuurslan.

Robinett har förälskat sig dödligt i en liten rar Café-Konsert-sångerska och han gör stormande för-
När hon sjunger, klappar han som en rasande händerna af förtjusning, men då
denna högljudda beundran icke är nog att vinna sångerskan, lägger Robinett en plan för att nä sitt mål, men
Robinett är icke riktigt händig, ty i stället för att hamna i den lilla Mimmis armar, hamnar han i. polisbetjä-

.Urkomiskt skämthummer.

 Hvar-dagar lol. 7 och 8.30 e. m.
Ä 3,30, 6,.

dagar Bfllliyhetsmatifné. -
tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro blljettpriserna lilm för barn som för äldre.

För äldre: bstn plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: 1:stlnx ,,
Till billighetmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.
ÖppetP för illiljettköp hvarje dag en limma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställning-arne. -

PROGRAM 5 öRE.

bd? vv

Musik.

 

Musik.

 

 

 

 

Sön- ochl

och 3.30 på Sön-
Ofnsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. ägal barn
Efter kl. 7,30 pd Sön-P och

Lördagar kl. 6, 7,30 och, 9 e. m..

7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2

425 ,, aan-a ,, 15 ,,

 

 

q

 

055.! Denna beryktade. räddningsbragd eller Strid på lir
och död, bör allaapassa tillfället att se.

OBS! Endastlvlåndag, Tisdag och Onsdag.
035.! Visas.I äfvenför barn.

Västervik 1912. C, O. Ekblad år C:o.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain