#3773: Biograf Continental

Program för Torsdagen den 19 t. e.
mama?

 

Personer:

Kommerserådet Bergman.
Else-Lill, hans dotter.

Fritz, Euler, löjtnant.

Grefve Schlichten, äfventyrare.
Fredrik7 trotjänare hos Bergmans.

gar död och förtviflan där endast glädje skulle blomstra.

Första afoteln.V , i i 14. Lyckliga stunder.

12. Trotjanaren inviges i förtroendet. - Osynhgt Vlttne"

13. På glittrande våg.

Briljant Iuslspel.

 

FÖ-Iestà-IIHI-Hgar: Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar- lrl. 6, I7,30 och 9 e. m. Sön- och

- OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
OnsdagarI och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
Efter kl. 7,30 på Sön- och,
Hälgdagafr äro blljettpriserna lika för bar-fn som för äldre.

JHälgdagarI kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 e. m.
dagar- Blllflghetsfmatrlné.
ochI sleolufngdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

BILJETTPBISER:
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,,

oafhrutetl under Iöreståillningarne.

 

Eli drama från samhällets höjder i

n15 Dagendärpå. i" Vf f

Uti hans famn hon somnar bort.

 

Honstfilm med den dràplige FRED. BUCH i-hufvudrollen.

l. Åke och MaX heta de goda vännerna,

2. Glada studenter båda två.

3. De lämna stadens kvalm och

4. Hålla sitt intåg i den sommarfagra badorten vid sundet.
5. Förstå att snart göra sig bekanta,

6. Isynnerhet med de vackra flickorna,

7. Och bli båda genast kära i den fagra Edith.

8. Nu börjar stackars MaxY dilemma,

9. Helst som en gammal ungmö utkorar honom till sin riddare.
10. Max lider ai ryslig hjärtevånda,

11. Och är ingen gentil riddare.

12. Så anförtror han sig åt papperet

13. Och ber den älskade om ett möte under den stora linden.
14. Jakande tecken år: Tappa näsduken.

15. Brefvet smusslas grymt nog till den gamla ungmön och
16. Situationens utveckling emotses med spändt nöje.

17. Två näsdukar tappas,

18. Och Max känner sig i sjunde himlen under stora linden för att
19. Straxt därpå schappa sin väg.
20. Söker förtviliad sin förlorade lycka, I

21. Och återfinner henne i Äkes armar

22. Blir således en ofrivillig gratulant,

23. Och får tömma kärlekens bittra kalk i botten.

2zdra ,,

Öppet för biljettköp hvarje dag ell timma .före första föreställningen och

 

2 ald.

Det är en lager saga från ungdom och kärlek, med ett oblidt öde, repre-
senteradt af en hårdhjärtad fader, som krossar de båda ungas lycka och brin-

Om Eiseriiiå hand.

å. ElfeX-àlållliåcålagåltz- 16: Löjtnant Euler anhåller
3. Fadern " 17. Drömmar som brist-a. I
4: På klulåben 18. "Farväl älskade, 1 fjärran land skalljag grun-
5. Grefve von Schlichten. 19 Ettda. Vår; 
6. I kommerserådets hem. " I.. .515m alvd 1 .7
7I Lyckliga drömmar. 20. Nar krafterna svika.
8 Sällskapsaitonen 21. Dodssjuk kommer hon hem.
9. uI morgon kväll måste jag träffa Er."  getgt:ammet"
10. Ihvirnanae dans. 0- ll e .Sån- I . 
24. Nar hjartat bl1r for fullt.
25. Ett giftermål på dödsbadden.
11l Mötet. Andra afdeln. 26. Men vid hennes bädd stod döden som ett

För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

15 .-.-

Till billighetsmatinen 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

p

àgàr sedan

 

  
  
   
     
   

 

 

 

 

 

 

r-f fl, Y PROGRAM 5 öRE. q

V
v

ll==

XP

055.! Ingen må låta iulbrådskan hindra sig iirån att iå st

detta ståtliga program.

H"Visas äfven för barn.

Tzääéfvm "1912".- cf of Ekblåä sicTo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain