#3772: Biorama-Teatern

W W söndagm. z-s e- m.

XI  lflll

 

Uitagmph

- (En nertiligt enaståenile umeriäunsfi finnstfilm!

" Ofversvclmningen.

; é Jack.   

Uitclgroph.

Skildring ur lifvet så rörande att enhvar gripes till tårar vid åsynen af detta drama, som måste räknas till det bästa,
som någonsin framförts pà en biograf.

Smedsmästaren Wilson har till make åt sin vackra dotter Alice utsett
den rike Jack Gordon. Men Alices hjärta har djupt fästet sig vwl sm faders
gesäll Tom och det är i den djupaste förtviflan hon lyder faderns belallnxng
attfgifta sig med Jack Gordon. I L u n 2

Folket i staden, som vetat af Toms kärlek till Alloe, gora pa Alioes
bröllo sdag narr af den stackars smedsgesällen. Med bittra känslor att rvan-
der enne till arbetet och där vid den gnistrande eldharden förbannar han
sin forna kärlek. - Fem år ha lör-intit. Tom har :ln-blifvit egenlmä-.stare
och har på dessa långa år ej återsett Ahce, som med sin make varit bosatt

ti en annan stad. Men nu har hon återvändt sorn änka med sitt barn till
sin föräldrastad och där står hennes första steg till sin barndomsvans hus.

9 5 år efteråt.

Men dennes tankar har ej mildrats under tiden och bittert visar han henne
tillbaka. - i

Några dagar ha förHutit. Då utbryter ett häftigt oväder, hvarunder
flodens fördämningar sprängas och den lägre belägna delen af staden, där
äfven Alices fädernehus står, försattes under vatten och invånarna kommai
den största fara. Under det nu följande vackra räddningsarbetet räddar
Toni med egen lifstara Alloes1 learn, som han för till sitt hus. Då. Alice
kommer för att hämta sitt barn, Hammar den forna kärleken åter upp, stolt-
heten besegras? ooh där inne i den mörka smedjan, endast upplyst af den
gnistrande härden, tager han hennes hand, som han nu behåller för evigt.

14. Tin räddning;

1, Faderns val. 10. Alice återkommer till sin hemtrakt 15. Vattnet stiger oafbrutet.

2. Dotterns val. i såsom änka medförande sitt lilla 16. Räddningen.

3. Fadern öfverraskar de älskande. i barn. I - 17. Atm- på det ton-a.

4.- Den påtvingade fästmannen. 1.1. Obevekhg. 18, Hvar är min Son?

5. Ho plös kärlek. 12. Till fadernehennmet. .I I 19, I Smedjan,

6. Til smedjan med mat åt fadern. - 13. Katastrofen: Fordammngarna br1sta 20, Hos mig skall ni finna en tillgykts-
7, Bröllopeg, H k ooh floden störtar ned 1 dalen, lag? Ort,

8. Bröllopsgästerna göra sig lustiga gande de lägst liggande husen 1 21v Åter lycklig,

öfver den stackars smedsgesallenz. ben under vatten.

 

  B 0 HN  0   L 

Resande och brusande sjunger hafvet sin entoniga sång mot Bornholms pittoreska ständer. Högt upp brytas de hvita vågkammarna mot klipporna med öronbe-
k döfvande dån. Men äfven iredligare vyer visar oss vår bild, såsom hamnen, idylliska byar, väderkvarnar, boskap på bete etc.

Kerrikatyrsten. g
Kejsaren ef Sahara.

ÅGenomgående trefligt skämt.

tifgettpris; 20 än; tm alm pauser. tum 10 m.

Föreställningar locifbrutet 2-5 e. m.
Kl. 6-10 e. m. uisos Öet stora slogöromat.

    lll slut luun lim ll."

q --

Obs. Nytt .Program Måndag.

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain