#3771: Biorama-Teatern

P ll 0 G R A M Måndag-Onsdag 30

 

yli storslaget

 

 

Härliga nalurseenerier i naturliga färger,

:1-

G

 

am ln we f allla- al

Genom sirenens lockande toner och ljusande blickar söndras de båda bröderna,

hvars rörande tillgilvenhet för hvarandra varat i många är. En al dem får ej finnas

l.

till i världen! Hvem af demA det skall bli, bestämma de genom ett parti schack, det

gudaboma spelet. Men innan elyckan skett inser segraren all segern var en illusion
blatl, alt brodershjärtal var mera värdt än den usla kvinnans.

W Dansösens frå-are.

Luslspel.

Två glada gossar, den store Jimmy th den lillevWilder besluta, sedan de ledsnat på kort- och bil-
jardspel, att ybesökas. ettx konsert-kaffe. Här blifva debetagna. i den vackra divan Lea och invitera hanne till

supé. Lea, som gärna. vill ut och roa sig, emot-.tager inbjudan, och efter föreställningens slut finna. vi de tre i
en restaurant på modet. 4 i

 

:möt eställnlngae oalbmlel lv. 6-10 v.. m.

- Nqåesåaqm 2.--5A och ö-lO z. m. W
Bilienpris: bstn plans 35 öre, zzdra 25,, öre,

Visas ei för bam.

 

Wist-:mk mm. C. U. Ekblad & Cm.

Dec. 1912-] Jan. 1913
regn-am!

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain