#3770: Biograf Continental

Program för Måndagen den,v 30 Dec. i. n. m. Nyårsdagen.

    

Bri icmtsmyckei.

Sim-slaget Nordiskt drama.

PE-RSONERNA :

Anketru llfihllwrg. Arthur, hennes nevö, arkitekt. .lrunir liikzue. uuui, hans fästmö. Anne. lienneeI mister,

 

 

 

 

 

mama i 2 akter..

Insulam al danska arlislur.
Isnnnll al l-S. linnnln, linunhamn.

 

  
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 

Hfdelningar:
I. ll.

l. Robert väntas hem. 15. Robert och Louise.

2. På det-gamla doktorsbostiillet. 16. Ett hem utan kärlek.

 Ungdomeu rasar. 17. Barndomsviinnen.

4.. Louise och lloru. 18. Hjärtan Som finna hvnramdra.

5. Dora och Robert älska hvarnmlra. 19. Robert iörebrår vännen hans uppförande.
(i. Ett sjukbud. 20. Ett förtviiludt beslut.

7. Robert erbjuder sig ntt lura. 21. Tidningsuotiseu.

8. Den gamle doktorn pa  22. På sjukhuset.

9. Hästen blir skrämd. 23. Förenade i döden.
10. Olyckshiindelsen. 24. Dora1 kommer med underrättelsen.
ll. En döendes sista önskan. 25. Trösturiunun.

12. "Du har alltid varit mig en kiir gosse. Åt
dig nniörtror jag mitt burn."

12 . Ett sista fal-väll.

14. Löftet som maste fyllas.

lä lämi sSk en svärla ur.

àmtbild.

Lehman airisas ni den tillbe-delas inr-...som iöredrager en annan friare. Lehman spelar denne. med den till-
beddas hjälp, en rad puts, som gora honom loglir: och lill sist oliiiilplig. Lehman räddar slutligen svär-fadern in sin:
nr lindrig vatteunod och inr hans välsignelse.

 

 

 

 

 

 

n-

FÖ-Iestàylnjnoär. Hvar-dagar IH, 4 och 8,30 c.m. Lördagar kl. 6, 7.510 och 9 e. m.,=g.Sön- och
, 5 .

 

Hälgdaym- kl., .2, 3.30, (i. 7.30 och 9 0.1". OBS..I Kl, 2 och 3.30 på Sön-
dagar Blllighetsmatiné. Onsdayaxr och Fredagar kl. 7 e. m. äga. hav-1:
och skolwngdom tillträde för endast. 10 öre. Efter kl. 7.30 på Söfn- och
Hä-lgdagar äro blliettpriserna lilea för barn som för äldre.

 

 

IH! .IEIVI IflåIP-läll: l-"iir åàlclrr: lzslzl pluis 85 ii".- Quh." plats 25 ö".-

lmrn under 12 ar: lzsln .. 25 .. :Emira .. lå

Till hilliglletsnlatinéll 20 öre för äldre. 10 öro för barn.

   

Öppet för hiljellköp hvarje dagen timma före-första föreställningen och pågår sedan
3 oafbrutet under föreställningarna

F=p-91?PROGRAM 5 ÖRE- g 1:-
v:

Obsl Enstående storartadt program.
nyårsafton gilves 3 iörest. kl. 6, 7,30 och 9,
Dyàisdagen 5 forest. kl.v 2, 3,30, 6. 7,30 och O.
Visas ej för barn.

 

 

 

 

 

 

 

:Vas-.talrviik (QR. C. O.   C10.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain