#3769: Biorama-Teatern

w .PROGRAM Fredag-Söndag (27-29 Dec.) l K
Nytt storslaget program!

 

  

 

 

   

Säsongens wclou  i ,.

   
 

member--      f
En ovanligt känslosam lefnadssaga.
En sällsynt konstverk.

Det är en egenartad, upprörande bild som Nord. Films Comp. denna gång
iscensatt. I mästerligt inspelade scener skildras det en automobilolyckas ödesdigra
följder. Huru hans minne slocknar för långaltider, huru han länge sörjes såsom död i
af sin arma lmaka och till slut huru ödet dock återför honom till hans hem, där bil- 1
den vaf hans barn skingrar mörkret och låter det förflutna åter träda fram för att åter i

förena honom med hans maka.

Kvillan f  

 

Iy den kvinnliga hufvudrollen Fru GORDON SWHYONNE.

James Hanson är gift och lyckligt gift menarl

alla människor. Därför är det en stor öfverraskning
för alla hans"-l vänner när hustrun lämnar honom och
hemmet. Och orsaken? Densamma som så ofta är
gällande, nämligen att hon tycker om äfventyr, en
lust som hon ickekan få tillfredsställdi ett hederligt
och borgerligt äktenskap.

James Hanson fattar då ett glödande hat till alla
kvinnor och :flyttar tillsamman med två. andra. män,
som dela hans åsikter om det svaga könet.

Denna treklöfver tager en ung man vid namn
Dick till sig, som tager sin examen och sedan åter-
vänder till sina iosterföräldrar. Men innan han reser,
lägga. de honom på minnet att sky kvinnor som pe-
sten. Dick lofvar att lyda deras råd,.men lofven är,
ärlig hållen, besvärlng En vacker dag blir Dick för-
älskad i en Vacker och frestande ung kvinna, på hvil-
ken han ödslar allt hvad han äger och har. Timmarna.

gå som minuter när han är hos henne. Nu är kl. 2
om natten och ännu har Dick ej återvändt hem. Tre-
klöfvernndär hemma väntar med oro på den förlorade
sonen. Andtligen kommer han. Han blir tagen starkt
i upptuktelse och så. mäste han omtala sin hemlighet
och tillstä att han har förlofvat sig.

Bröllopsdagen kommer. Då vill ödet att Dick
blir förhindrad att komma i rätt tid, hvarför bruden
uppsöker honom. Men där möter hon en man, som l
känner henne, nämligen James Henson. Dicks förlof-
vade är således Jamesy frånskilda hustru. Dä tager
James Benson bladet från munnen och omtalar för
den unge Dick, hvem hans brud är, och föreställer
honom, hvilken dårskap, han stod i begrepp att begå.
Och Dick förstår snart, att hon icke är det ideal, som
han. tänkt sig af kvinnan, och slutet på. historien blir,
att Dick blir kvar hos sina vänner. Han blef icke
gift denna gäng.

 

 oaibrutd ir. 6-10 e. m.

Söndag 2-5 och 6-10 e.. m.
Biiicnprie Isla plats 35 öre. zzdra 25 öre.

Söndag 2-5 familieföresiällnmgar med nedsatt pris.

W Visas ei för bem.

 

Västervik 1012.

C. O. Ekblad 8: Czo.

,.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain