#3768: Biograf Continental

Program för Fredagen den 27 t. n. m. Söndagen den 29 Dec.
I tama-7,an

 

 

 

A

när solen ler öfver
"Kongens by".

Fagra vyer från Köpenhamns vackraste parker. Obs.! Enastående storartade naturscenerier.

  

Cirkusdrama i 3 afd. Jseensaii
Christopher Mälieneisen.

Plfdelningar.

I.
1. Vägen till lycka.
2. Ett engagementanbnd.
. . 66Sa dog din farit.
4. All början är svår.
5. Ett möte.
6. Debuten.

 

7. Stallen beses.
8. 66Mot migI i afton."
9. När sinnena tändas.

Il.

10. Tre månader senare. Ett gifternlålsanbud.
11. 6(Jag skall skriftligen gitva Er mitt svar."
12. Hvariör vill du då ej taga direktör-enl"
13. Breivet.

14. Vid altaret.

15. Ett år senare.

16. "Gå- ej upp i kväll".

17. Premiärkvåtllen.

18. Sprang-et ner på hästen.

19. Glansnumlner.

III.

20. En värdefull gåfva.

21. Förhanad.

22. Beviset.

 Upptäckten.

24. För-"adaren tuktas.

25. Breivet.

26. "Vaka öfver mitt barn".
27. Attraktiensnulnret.

 

 

FÖ"[,6,S.Z(;."11HI"HOGIÄ. Hem-dagar- lrl, 7 ochy 8,30 e. m. Lördagar lfl. (i, 7.30 och 9 e. m.
Ik ö I

 

 

 

Öppet för biljetlköp h Y:nr-je dag en tinuna före första föreställningen ueh

dagm- BiHfiyhetsmatifné. Onsdagar och Fredagar 1:1. 7 e.

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
   
   
  
   
  
   
 
  
  
   
  
  
   

,Hälgdnym- lat. .2, 3.30, (135 7.30 ochy .9 e. m. OBS..r Kl, 2 och 3.30 på Sön-

nch. skollmlgrlofm tilltal-(ide för vndasr 10 (hf-e. Efter IH. 7.30 på, Sön- och

Hälgdaym- ärr-0 biljeffynf-fisW-wa lill-a, för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsm ,, 25 ,, 211112:

,- 15 ,-.-
Till billig-hetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

oaflrrutet under töresti-illningurne.

 

 

 

 

 

pa" går sedan

 

 

PROGRAM 5 öRE.

 

   

 

 

tre dagar.

Visas ej för barn.

c, o. Ekblad a :15.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain