#3767: Biograf Continental

r

 
  

 

OBS.l Ölverträllar allt som förut visats. För att alla skola

 

Drama i2 akter och ett förspel, utgånget från Hktiebolaget Svenska Biograf-

teaterns atelié

För4 gsm-111211129 ar .-

i Stockholm. - Absolut det största attraktionsnummer som
någonsin utkommit. - Hi såväl svenska som utländska fackmän erkänd som
den bästa film som hitintills iscensatts och vida öfverträffande världens hit-
tills mest ansedda film "De röda artisterna". - Filmen ifråga utgör ett

lysande bevis på hvad svensk företagsamhet kan åstadkomma.

I hufvudrollerna:

Fröken LILLY BECK, Köpenhamn.
Herr VICTDR SIÖSTRÖMl Stockholm.
Herr GUNNEL HOLZHAUSEN, (1:0.

Afdelningar. f

Prologen.

Ett afsked. Lola skall tillträda nytt engage-
mang.

Von Muhlen får en ring som minne.

Efter ett år. Von Mulen får i uppdrag att
öfverlämna ett Viktigt dokument till en
annan afdelning af samma sällskap.

Spionen.

Dokumentet gömmes.

En kvinnlig spion utses för att eröfra do-
kumentet.

Vid stationen.

Ressällskapet.

Bekantskapen är gjord.

Vid ankomststationen.

De taga in på samma hotell.

Telegrammet. "Öfverlämna ej dokumentet.
Invänta nya order."

I akten.

Lydia har förälskat sig i von Muhlen och
beslutar afsäga sig uppdraget.

I Väntan på nya order.

En invitation till cirkus.

På cirkusen.

Ett igenkännande.

Lola uppträder.

Lindanserskan.

Svartsjuka.

Ett osynligt vittne.

"Var god och följ mig hem.

På hotellet.

Lydia beslutar spionera på honom.

Mötet. -

I von Muhlens rum på hotellet.

Slumpen gynnar henne.

Ordern.

Lydia ändrar innehållet.

På tu man hand.

På telegrafstationen. "Han är i fällan.
Sänd ögonblickligen hjälp."

Von Muhlen åter hemma.

Meddelandet. "Infinn Eder i morgon kl. 7
e. m. Kungsvägen 8 Var maskerad.
Slå 4 slag på dörren.

Dagen för sammankomsten.

De sammansvurna

Tiden är inne.

Lola tror att han skall på karneval och be-
slutar följa efter honom.

l gränderna.

Utanför hålen.

De fyra slagen pä dörren.

lnne i lejonets gap.

Öfvermannad.

Dokumentet.

I en cell i sjätte våningen.

Utanför cellen.

Kärlek och hat i strid med hvarandra.

 

 

day ar Billig hetsmatifné.

47.
48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.

56.

72.
3.

74.

,.

l

..-

IO.
76.
77.
78.
79.
SO.

Hvar-dagar kl, 7 ochl 8,30 c. m.

II akten.

Lola söker sin älskade på hotellet.

Onda aningar.

Utanför huset. De återse hvarandra.

Lola upptäcker en balkong på husets
baksida.

Ett djärft beslut.

I kamp för att rädda den älskade.

På hustaket.

Vid stuprännan.

I cellen.

"Har upptäckt en balkong då husets bak-
sida. Bryt dig genom golfvet. Jag
skall rädda dig."

"Polisen får ej alarmeras. Telegrafera
till öfverste Durand om hjälp."

I von Muhlens sällskaps läger. "Von
Muhlen fången. Sänd ögonblicklig
hjälp."

Dagen för flykten.

I fönstret midt emot.

Golfvet genombrytes.

På balkongen.

Linan halas öfver.

Ett gapande djup.

Linan spännes.

Lydia blir vittne till den djärfva flykten.

På linan. ,f

Lyckligt ölfver.

En farlig återväg.

På svindlande höjd.

Lydia och "De svarta maskerna."

I fönstret.

En hemsk stund.

Utom sig af svartsjuka antänder Lydia
hnan.

De lyckas klamra sig fast.

Döden. vinkar.

Linan brister.

Ett fruktansvärdt fall.

Räddade som genom ett under.

Hjälp i rättan tid.

 
 

 

 
   
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 

Lördagar lvl. 6, 7.30 ochy 9 e.m.,1=,Sön- och
VHålgdagar kl. 2, 3,30, (i. 7.30 Ochy .9 e. m. OBSJ Kl, 2 Och 3,30 på Sön-
Onsdagar och Fredagar kl. 7 c. m. äga bara),
och. sleolungdom tillträde för endast: 10 öre. Efter lrl. 7,301nl Sön- och.

Hälgdagar äro biljettpriserna lllna för barn som för äldre.

BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.

barn under 12 år: Ezsta

25 ,. 2zclra .. 15 ,,

Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppet för biljettlaöp hvarje (lag en tiiluma före första föreställningen: och pågår sedan

oaf brutetl under föreståilllliugurne.

 

 

j Q PROGRAM a öRt.

 

 

 

 

 :-

 

 

 

 

 

 

 
     
   
  
   
  
   
    
  
     
   
    
      
     
  
  
   
  
    
   
    
    
  
    
    
   
   
    
 
    
 

 

 

komma i tillfälle att se denna egendomliga bild kommer den att

visas t. o. m. Måndag.

 

möh-var ljuv-y
c -.. . ,....

C. O. Ekblad Z: Crn.

Crettondagen gifves 5 törrst. kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och .9.
Köp biljetter i god tid. tltsålda bus.

FVisas ej för barn.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain