#3743: Elektro-Biografen

l dag Lördag och

 

 

 

visas å

 

f l
I

.ffn fxfÄalÅftllfÅJL-I 
jlrfv fl? A.. .,  f f-(Lä-räaflv. 

 

iI morgon Söndag

Linköpings Elektro-Biograf

 

 

 

 

 

med vederbörligl lillslåncl inne å flygplalsen

...-.-....-.-
 

Dessa äro de bästa bilder
som visas från denna

märkliga tåflan och få

ej förväxlas med såda-

na som tagits utom Iflyg-

platsen. Den värdera-

de allmänheten bör själf
genom besök förvissa

sig härom.

 

 

Ingwmvgf
 "en 1 f-

prI 1 parl-o I :rf
en Oäfåeà, law-5
u u (2. f f

ul!- uvf, ,.

 

lagna bilder från

 w 1 9 "
nl .

1," Inn-"Inn" M II I GWIIIIJIIIMIJW

f.

 

 

 

mel-m2" .rakare-ma. (4. ,

Ur bildserien är att
märka:

Nervös ankomst. - Svend-
sen anländer. - På flygfäl-
tet. -w Prins Eugén Och frlh.
Cederström. 4 Cederslröm
startar med sin "Blérlot". ---
Svendsen startar med sin
:(Voisln." é Svendsen landar.

- Konungen och Cederstöm.

 
 
 

I; Wall! vawayx

Information

Title:
Elektro-Biografen
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain