#3742: Elektro-Biografen

f - i . . .
 L f .li-q.

Å 1 V x
I; från: :451 W - RW fila? NI"- 
(.  1 g i

        
   

 

I dag Lördag ocb iI morgon Söndag

visas å

Linköpings Elektro-Biograf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

med vederbörligl lillslånd inne å flygplatsen
tagna bilder från

1
(anta-mv, (amanda-fx A

 

Dessa äro de bästa bilder
som visas från denna
märkliga tåflan och få
ej förväxlas med såda-
na som tagits utom flyg-
platsen. Den värdera-
de allmänheten bör själf
genom besök förvissa
sig härom.

Ur bildserien är att
märka:
Nervös ankomst. - Svend-
sen anländer. - På flygfäl-
tet. - Prins Eugen och frih.
Cederström. M Cederström
startar med sin "Blériot". "f
Svendsen startar med sin
"Volsi-n." - Svendsen landar.
- Konungen och Cederstöm.

 

 

 

  
   

 
    

:w ermfgxf g; fgfzjzlrfaq 9:1
 fwåmåéslåw

 

 

- v

M .................. mmm m smnmmm an I nmnmrunlm

Information

Title:
Elektro-Biografen
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain