#3741: Record-Teatern

Ås. .ff

 ecoradzrzafzpn

"m"m"I"I""å"éäà"ö"å"å"?åiiöiàäéii"Åffäffläwilkilliöiäfiilwl

àWWWfWWWiWWWHWi"IW"WiiWHIWNHW IH!"WWHWINWÅERPHmf:"Ha     .m m. ...H-

u

J

 

 

1. 2.
Senaste krlgsjournalen. Tur. i otur,

, Innehåller bl. a. bilder från o
kapten Weddingens avfärd med sin nya stnra Lustspel fran
NOR-DISK FILMS COMP.

undervattensbåt, sannolikt den nyligen
förolyckade Un29.

 

 

 

 

 

En au de mest spännande

Telemnen iràn graven   

mm Detektivdi-ama i 3 akter mm dramer; som utkommit. : = I :

 

 

Rätt. till. ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Record-Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain