#3740: Visby biografteater

VISBYV BIOGRAFTEATER

(Aktiebolaget Svenske Blogrutteetern) i nya    Nrevleningar av levande bilder.

Tillträde när som helst med rätt att se hela programmet, såvida man kommit iöre andra förevisningens början. Alla dagar kl. 6,30 till omkring 10 e.m.

Program

På den Spanska nordkusten lig-
ger den lilla byn Bilbao, känd för
sina vackra omgivningar. Tager
man en liten tur på järnvägen till
någon ai de kringliggande byarne,
skall man också bliva övertygad
om, att ryktet -talat sanning.

fr. o. m. den 24 t. o. m. den 27 Oktober 1912.

Spansk natur.

På den ena sidan resa sig klip- glitterströmmar

mellan de smala

porna mörka och dystra, minst av palmstammarne, och på de långa

allt minnande om söderns varma
sommar, men på den andra sidan
banan har man hela det solljusa,
vackra Spanien framför sig. Käll-

. klara bäckar sno sig som ringlande

 

sluttningarne växer vinrankan rik-
ligt. -
Det är i sanning ett äkta47 stycke
Spanien.

2. Den. feleke Hertigen av Hou-ene

FÖRSTA AKT EN.

l. Miljonären beslutar gifta bort
sin dotter med hertigen av
Rouen.

Hertigens advokat öveeäsnaar
den höge triarens fotografi.
Hertigen bebådar sin ankomst
om tre veckor. I

Mr Harrison bekräftar gifter-
målsavtalet.

Dottern tär meddelande om
det lysande anbudet.

Eva motsätter sig absolut par-
tiet.

Miljonären är iörbittrad.

Eva handlar på egen hand.
Evas iästman, Robert, och hans
vän Willy.

Ett oangenämt meddelande.
Eva förmår Robert att spela
hertigens tell.

samspel-.hears

i!!

:30. Willy som kusk.

 

eller
Ett. :farligt  I

l3. Eva låtsas gå in på 
man.

fis. En .farlig lek.

15. Ett nytt meäàlande från her-
tigem

F-lG. [Emmeli börjar.

F17. "Hertigen" och hans "advo-
kat". .

l8. Ankomsten till Härisons pa-
lata.

19. Miljonärel presenterar "herti-
gen" för sin dotter.

20. På tu man hand.

21. Åktenskapskontraktet ander-
skrives.

22. Tre veckor senare.

23. Bröllopsiörberedelser.

24. "Vigseln".

25. Bröllopsgästerna återvända från
kyrkan.

26. Hertigen i oificersklubben.

27. En överraskande notis.

28. l karriär till "bröllopshnset".

29. Brudparet lyckönskas.

12. Willy lovar sin medverkan.

 

31. På. bröllopsresa.
ANDRA AKTEN.
32. Den verklige hertigen. anländer.
33. Bedragen.
34. Paret iörföljes.
35. Jakten över snöiältet.
36. Robert och Willy söka und-
komma.
37. Svårt skadad.
q 38. Hjälp anländer.
39. Eva upphinnes av hertigen.
I 40. Robert i Örngàrden.
41. Ett telegram.
42. Eva lägger sig .sjuk 1för att
i slippa förklaringar.
43. "Du släpper ingen inl"
44. Willy uppsöker Eva.
45. En kritisk situation.
alö. "i natt kl. 22"

47. Eva lämnar hemmet.

48. Hertigen upptäcker Evas flykt.
49. Harrison underrättas.

50. Ånyo jagade.

3.

Stackars gamle kapten. Ater har
han råkat i en farlig situation. En
gammal änka har lagt sin starka
arm på honom, och då han ej kan
betala hyran hos henne, får han
välja mellan att gå sin väg eller

-- gifta sig med henne. Nog är
hon gräsligt grym att skåda men

låt gå

 

51. Robert och Eva övertala präs-
ten att genast viga dem.
. För sent!
53. En felaktig spekulation.

 

Dock kaptenen ångrar snart sitt.1

beslut och en kväll försöker han
att smita iväg. Men gumman är
på vakt. Hon anar nog ugglori
mossen och då vår kapten vänder
sig om får han se en syn som han
nog aldrig glömmer, gumman i
kamkofta med en min som kunde
skrämma modigare karl än vår vän.

 

Förbjudetiör. barn.

54. Dödsskottet.
55. Miljonären ger de unga sin
faderliga välsignelse.
Text å 5 öre l biljettllehl.

Kaptenen i knipa.

Men ändå ger han ej spelet tör-
lorat. En vän kommer till hjälp,
och etter en förfärlig kapplöpning
är allt all right.

Och när kaptenen sitter hemma
hos sin vän med sin pipa i mun-
nen, ja, då äro vi säkra på litet var
att "ungkarlslivet" det är dock här-

liga

lyft program måndagen den 28: Okt.
Pianist: Fröken Ingeborg Kahl.

.Ink-é.- 1:a pm w öre;

M phi 25 öre; 3:e plate 15 öre.

2:a plats 35 öre; 3:e.platc 25 öre.
mdaaar och fredagar 10 we.

Barn.- 1:a :inte Ii ln;

030.! Eventuella förhärth i programmet iörbehllul.

Information

Title:
Visby biografteater
Printed year:
1912
Place:
Visby
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain