#3727_1: Pathé_2

Cyklister!

 Cyklarna "Heros"
g och uKärnanu

samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på goda. Vilkor i

l. l. [llllllllll lenaralinnsvurkslal,

Rådhusgatan 31, Västervik.

  
  
 

Reparationer utföres omsorgsfullt och bllllyt.
Garanterade slitsulor och lultrör samt
delar ständigt på lager.

Telefon 253. C. Å. Carlsson.

 

 

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:2 beställningar atv:
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager- af Liktlcistor- Suepnfingar.
Allt till billtqaste fruset.

Ni köper kläder, vänd Eder till mig,
då Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima. tyger. Hög-
lina, fàrcligsydda.1 herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. :74:74

K. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

   
   
 

 

G. E. W
Sko- & Läderhandel,
Kvarngat. 19, Rekommenderas. ,-
Bästa varor! Billigaste priser! . "
Mtdt emot Pieltls Bryggeri. l 

I g :JP-g v
i r

  

Specerier. Konserver,
Delikatesser, 1
Mjöl 81 Gryn.

Största lager.

 
 
 
  
 
 
 
  
 

Billigaste
priser.

. Fönster-g las,

Spegel glas. Speglar &

Glasmåtstarediam anter.

Vägypapp å" Tala-papp.

 

 

nnnnnnnnnnnnnnn

L. Molin Eltr:s

l UR- och
f  Optlska erfar
i rekommenderas.

(lllllllllllllllllllllllll) lll) lllllllllllllllllllllllllll

 

  

 

Enberg, 

Målare.

    
   
   

Utför alla slags Måleri-
arbeteu. Kostnadsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres

.2 reelt samt med förstklas- -
4 l I .4

 

 

- slgu rrtuterlalfler. -

r-e-l .du

  

 

25=öres
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas i .Vf f

C. O. EKBLAD åt C20

Bokhandel, Väster-vik.

 

 

N. LAPIDUS, -
VÄSTERVIK.
Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädntngstyger,
Blustyger, Yllevaror,
Skinnvaror, Gardiner,
B(W-ddulclotr,1 Möbeltyger,

. Vawmattor, Gångmattofr
m. il. andra Ivaror.

 

 

N. LAPIDUS.

 

Stort lager af

DRAGSPEL

binigasr i

 

Elllllillll lllllllllllllul. .

 

 

, "en
4- 

Första akten:
Allena i världen.

Svartsjuka.
Bakhàllet.

i Andra akten:
Orangekronan.

Åter till lyckan.

"en
5A 

 

y-
Bref korten

stiligaste

 

köpas i

Ekblads Bokhandel.

 

 

0

å W

gg VÄSTERVIK
90,0 I!

 

 

 

Ö -OQ

 

. Prrrlllnln

agge:

 

 

e .

läoofäcg) 0

Q l

(i)

å

v
l
r

 

Antràcit-
Smides-

Salongs-Briketter

KO KS

hos

G- HAAK

KOL.

Största lager,

 

Guld--, Silfver- år
1 Nysilfveraftiklaf,

Förlofnjngsr år

Vigselringar.
Lägsta priser hos

GUST. FRANGKE,

Guldsluecl

 

bästa sort

C. 0.. Ekblad & (7:0 Bokhandel, Västervik."

100 :ll-k linieraoll;7 verkligen utmärkt

rekommenderas.
godt 4Postpapper7 en tretlig Skrifportfölj med 8 blad
blåtth Läskpapper, en berättelsebok med nära 100 sidorälv
god lektyr och A50 Styckell ogenomsliinliga Brefkuverf af

"Fl-krona-Papperssatsen. "mf

Satsen inneh åller:

 

f .Sgeneri-, Vin- nnh

  

à
äs
Q
w

---r-.
f-r-
ä

llrnnlnu Slraml.

  
  

-V A Västervik.

llllllllllllllllllllllllll lll] llllllllllllllllll

1 4Sk:appsluurnerlngeallä-r. Ä rf:A

renuvusdeddea 19 -xrsnw f-rlua 020 trimma-lfz :e .a

 

ZJQHTDZLIQUIIl

(ZZ-

-Jedderlqsgfl 4[y A-
qvo nnuorl pour qgexlsuuod 1 (porr-1,0.qu "ts g 6ozp [m i

.årmwueqspphls I QHAJMSEA .retro emelomq I :armlth

-mrrierlrv -15 95 åretlderhsoä wo: 51111

SNS-9319119 SUV-I El )IEI

 

lll l

 

i HAMNGATAN 38

 och utsökta passlolrmer. :åc

i pr par.

räsrernrs "sro- & Länrarlär

rekommenderar sitt välsorterade lager af ..
Prima Herr-, Dann- & Barnskmlou i Stilftrllzt modeller
Syrldn Hemfkngor jlftirl 8 kr..
Sydda Damkäugorfmtrz 6 kr.. jizr. pmm. Hei-1, Många
nyheter för säsongenf eåciffSded-a.Golfpllggåàdél 
Galosclwr. af IJelsleg-borgs välkända fabrzkat.

Hvar Och en kan genom ett besök i vår affär göra sig förvissaul om

till hvilka enormt lå g :1 priser vi sälja våra P R, l M A S K 0 I) 0 N.

 

 

 

 

. g ff: i å TELEFON 49.
lumen. se -v- J; vf ff

Stör-sta. Iaaer nå platsen.

 

 

Blilflillll-Qte 1117.13.89,". 747 az 70

 

Rosenhäger 0

alkoholtria Viner.

erl F. Nyman

VAS TER VIK.

(-11 Grave!! stei ner

 

Stora Torget.

L

 

I l. l, lrulrrlalls

Änghageri- &
V Konditori.

Västervik.

 

 

västeka 1911. c. o. Ekblad er om.

 

X.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages