#3725_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklar-na ((Heros"

 och uKärnanu
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt ooh på goda. Vilkor i

l. l. [lRLSSllNS Renaratiunsnrkstan,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

"00" I " . i g, g 1
delar ständigt på lager.

 

 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

  

9,
Qpe

 

 Q?

 

å

c A c I " " " i 
 - - afsson- Forst och framst, Innan 1 FÖR

Ni köper kläder7 vänd. Eder till mig7 .

I då Ni erhåller ett förstklassigt arbete I

. k i förening med prima tyger. Hög- 

line. färdigsyclda herrkostymer ooh 

 Q DOG) I S T E R v I K nano b
I l öfverrockar af modern faoon. Manu- .I . o 99690 1 f ff O 9690 o V"
Wllh- FraanG ikraft?:eizrrrrågr3:e: O 1 . I IV Y 1 I
imåetäiåfiifeäå K- P-Räillmsfföm, " Evil. NÖJE ag ml Kampm mOl Antracit-  Guld-, sizfyef- se
BÄTTae ocHAENKLARE I a "Mum Å 1 1 Smides- N .l (- tjklaf
- Specerler, Konserver, o , ySI fvefcif ,
M O B L E R. Delikatesser, . Smutshuuatufon. 1 Salongs-Brlwketter , Förlofnmgse å

Lager af Likkistor då Svepnfingm". Mjöl Grym.  Vigselrjngar.
HUFVUDPERSONERNA: l
hos

StörstaLfla-g-er, Lägsta priser hos q

 

 

 
 
  

AlllL till billigaste priser. Största lager.

 

Paul Merke, romanlörfattare . Herr Collen.

 
 
 
 
 
 
    
  

 

 

 

  

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

 
 
  

 

àgfo Billigaste Hans fru . . . . . . . . . .  Fru Dubreuil. V 
A puser. Zaehman, to1lagga1e . . . . . . Herr Manson. , 1  O 1 Guldsmed
n Modern . . . . . . . . . . . . . Fru Rene.
Fonsterglas, Hennes dotter Ketty . . . e . . Fröken Nelly. 1 O
Spegelglasåpeglaråz 3:3 :5:e M. o E ä. ä. m
u nu u 0 u .- . . -L-r . l-I 4 E
Glasmästarediamanten Handlmgen torslggar 1 narvarande tld 1 en storstad. "gm m5 g hel yet SB. g; 7:
Tik HO CLJ 0 :F H
Vägywpp då Tal-"12111211- . . .. . Heat-ä a f v f? m
Afdelnlngarna aro 1 korthet: :- åns g e ä I 2.3.1 I-
-f-f :du :- eb "ä N
.I 1 . t 11 71. e . 1 m 2:: (3 f- . I: Vax p
- I l V H I  1. Hos boknyekaren. I 21. Brefvet. q, 3-3 .en "5 20 (1 3 .
Kvasrllfgatålé.Lagggolgggnedåms. : 2. "Karlekens evangehumu. 22. Hon väntas. .H E S? få ä c
f 1,5 3. En nätt summa. 23. För sent. 1 3 m- c: O FS 5 ae U)
 M e r 4. Författarens hem. 24. "Hvar ar hon.Du en 5,2 gig ge: gl ; ä gg å
 o V 9 lllusltxrun. 25. Åter UKärlekens evangelium". dh: "så En; ä Ix  :é m
t 0 1 . fac ysamhetsadresserna. 26. Sviken modersgladie.V n- äFåDB wo v H: H o c
I I lvlalare.ä :j 7. En boks följder. 27. Intet tvifvel mer. v g  ä å ed I
z I 8. Dottern. 28. Hos giftets skapare. g- å sååå; e 2- E g gå o:
1: - a 9. Hur många mödrar köpa ei 29. LLjag; anklagaru. I 2 35,1:- i! :F "O (Zig .I
1 f Utför alla slags Målerl- dyullkt! 30. Författarens hustru. . g .m i: "J 1 1 25 år: 3
arbeten. Kostnadsforslay ätt nngak hem- h 31. Hennes ClOttGl" får ej lilSa. MQ å gåta IN 1 1 I " 1 E 3 ä I
Och skisser uppgöms på I . I. ottern vommer em. 32. Modern Vill hämmas. l- f äger: S i -- r; .c 5 m m
begäran. Arbetet utföres 12. Aiven där uKärlekens evan- 33. Författaren kommer, ål: 4 Rekommenderar sin Valsmmdeä. 1 .g S å Ft 19,
f reelt samt med för-stlclas- H U gellum". 34. uNi är en llSllnglu F, 1 ": agg) i H l 1 g g lå i H-
okoooooooooooooo . -  - J lå lll-Sekten- -En 1 s i l l - g  m
.V5 . o e . . . . nsam. ,, ewfsv .Ä V 2 1 1 " = O 2 :4
I H 15, Boken Slukas. 37. Offret- e; eg än U Skepplnurnermgsellar. Q är eae ägg
. En.1.anor"Umm-mm Illllllvmluv- 1 16. I t Den fÖWHOILHd-e dottern. H I, .J .- I
L MOIIH Eftrls I. = i " 171 Gifthäfden- 1 89- Femme: 1
I I "f" 1 18. Drömmerskan. 40. Modern tröstar. 00 1 0 1 1 1 00. e 00
1 - i s 1 19. Glttets Verkan. 41. Moderskiirlek.  S o- a 
- 20. Fran hemmet. 42. En notis. 
UR Och 1 Will HAMNGATAN ss 1 --

Q rekommenderar sitt välsorterade lager af
Prima Herr-, Daln- 8: Barnskodon i stilfulla modeller
 och utsökta passiormer. så: Syrifin Herrkm-zgowfmin 8 kr.
pr par. Sydda Damkéimgorfrdn 6 kr. jw par. än? Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Storstöflnr.
Galoscher1 crf Helsingborgs fszilkrimdrz fabrikat.

Ä Optiska ajjfär  k

VÄSTERVIKI En rörande Info] Jmf, fzzlflzflk" allting värms

 mkomm(enderasI Först-enter nu pmmens biuigaste priser; rå den 12mm duken, åeÄysmzde de!
Manskläder, Damkappor,

ooooooooooooooo 1 Kapåäiiååreeifulåäfäåiiå? 1 1 i Mmm" eo Wi, (fm WW"

 

 

 

 

 

I . 7 .
Skinnearor, Gardiner, 77 mig (l 7 OC "Z 71

. Hvar och en kan genom ett besök i vår affär göra sig lörvissml om
Borddukar, Möbeltyger,

1 till hvilka. enormt lå ga priser vi sälja. våra P Kl M A S K 0 1) 0 N.

 

Vaxmattor, Gångmattor

25 öres M. 0st Bilben är inspelat) af värlbens

g I t 1 fÖYHåme Skåbespelare v och W in gro 
P a p p e r S S e n  1  31 y 1 I 1 . Stör-sm, lower- TIå vlmsen. I

Billigaste priser. (74 VA (74

TELEFON 49.

 

 

 

  

innehåller 15 prima Papper,

 

 

 

15 prima Kuvert, 10 sr. Vy- 1. i stol-rmgel-en- eMa 1271627 062; en åfoeyffyga evig om air denna YRosenluige-f "churavensmimr
- kort, 1 st, Läskpapper - f D R A G S P E L 1L åzjai ujjnzànéli" .1 -- I I -- r I I .. - . alkoholfria Viner. 0 . I
. . . .l We 0 12 ,1 ,, f ,. 1 . -
rekommenderas l , I billigasti f e, f? Våcljm of!! for u! man!! Ångllagefi å

 

eQEKBLAmce  w men e, Homan tomat".

Bokhandel, Västewik- 1A -  4" IQISIERVIKl Stora Torget. Västervik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

västerv-ik :911. c. o. Ekblad; & em.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages