#3715: Biograf Continental

Lån-025

 

 

[FF-q-a-f.

l[ in alvllllllln i ;

(s. J. Enanders förra lokal.) i 

 

Program för Torsdagen den 7 t. o. m. Onsdagen den 13 Sept.

 

 

 P R oo RAM. W-Qw-a-d

 

   

Kinematografiskt drama i två akter af Fru Lily van der Kiihl.

i lnspeladt dels i Malmö ooh Köpenhamn, dels å Sundets böljar af- framstående danskav skådespela"Term-"f

Uppträdande: . .
Fröken Lilli Bech, Folketheatret. - Herr Albrecht Schmidt, Folketheatret. - Herr Alfred Cohn, Aarhns Theater. - Herr Robert Schmidt,
Dagmartheatret. - Herr E. Zangenberg, Casino. - Herr Richard Jensen, Solodanser ved den kgl. Ballet. - Fröken K. Lindahl, Danserinde
ved den kgl. Ballet. - Fröken E. Jacobsen, Danserinde ved den kgl. Ballet. H Snndltygaren Herr Robert Svendsen.

Afdelningar:

I- Det första mötet A 20. Det dagliga brödet.

2. Gyllene löften och fagra ord. 21. Ett par dagar efteråt. Nya rön.

3- Vill du blifva min? 22. Den gamla historien.

4. sTill mitt hjärtas drottninga. Möt mig i afton vid 2 3. John Robert i svårigheter.
korSVä-geni där min Vagn Våntaf- Jag Vet att du 24. Herr Bankdirektör Rogers! Käre vän! Jag har
Vion komma I- ant hvad Som är mitt, Skall blifva emottagit ditt telegram, men ber dig gifva mig an-
dltt- 701m Roåerf- stånd med betalningen. N är min svärson Lord

5. Brefvet, som frestar och lockar. Mac Duncan inom kort blir min kompanjon, blir

6. Vid korsvägen. allt betaldt. 701m Roàerf.

7. Flykten. 25. Lord Mac Duncan och John Roberts dotter.

8. I det nya hemmet. 26. Samma afton hos Mary.

9. Mästare och lärling. 27. Där man roar sig.

Io. Fyra månader senare. 28. Kära Maud! Vi ses icke mera; imorgon reser jag

n, Morfinisten John Robert till mitt gods. När jag kommer hem blir min för-

12. En Storstadsinteriör. lofning med John Roberts dotter eklaterad. Glöm

Is. Där man roar Sig. mig - tack .for allt. I Mac Duncan.

14. Den lockande dansen. 29. Marys vilja är John Roberts öde.

15. Marys eftertanke vaknar. 30. Mary Såsom Världsdanul 

16. Någon tid Senare. 31. Mac Duncans afresa till Skottland. i.

17. När aktierna falla. 32- Marys hämnd"

18. Ensam. 33. Det är fullbordadt.

19. Några månader senare. 34. John Roberts öde-

"Två människor" år nppförb i bl. a.
stor framgång.

Illustreradt prospekt med fullständig beskrifning af dramats innehåll tillhandahålles vid ingången

  

 

Stockholm och malmö meb

Eörevisas med garanterad ensamrätt.

 

 

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen: (mh pågår sedan
I (mf brutet under föreslåillningnme.

 

 

  

 

Föreställningar. Hvar-dagar lcl, 7 och 8,30 e. m.
i villälgdorgcw kl. 2, 3,30, 6, 7,30-0011. 5) e. m.

dagar Billighetsmatöné.
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagar äro biljettfpriserna lilca för bam som för äldre.

Onsdagar-och Fredayru- kl. 7 e. lm.. äga barn

BILJETTPIEISEB: För äldre: lzsla plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: Ezsta
Till billighetsmat-inén 20 öre för äldre, il) öre för img-an.

99

PROGRAM 5 öRE.

 

 

Lördagar lvl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

25 L-

ens: Kr, 2 een, 3,30 på sön-

 
   
  

Efter lsl. 7,30 på Sön- och

  
 
   

:Buda-a ,, 15 ,,

    
  
 

  

   
 

 

 

 

 
 

Obs! VisasI t. o. m. Onsdag-en den lö Sept.
Köp biljetter i god tid. Uisàlda hus.

 

Vast-ervik IQ: I .

C. O. Ekblad & Czc.

à 5 öre.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain