#3712: Biograf Continental

i I n al ln I i nn!

Västervik

I V (S. J. Enanders förra lokal.)
I?

X

   
 

 

 

Program för Torsdagen d. 2 t. o. mI Söndagen d. 5 Nov.

  

 PROGRAMM-Mm

i

 

 ripolis
rigsbiider för dagen.

 
 

 

 

 
 

 

 

  

Ny konsffiim: Helnmsnuniågsbidz

  
   

 

Köpenhamnsdrama i 3 afdelningar och 29 tablåer.

Uppfres meö ensamrälf för Uösleruik..

Störsla. succàsbild som någonsin visats i Sverige.

uppförd i a veckor i stncnhnlm för fulla hus.
I Köpenhamn 432 gånger för fullsatt sainng. i

UPPTRÄDANDE:
Ebba Lund . . . . . . . . . . . Fru Clara Wiethe vid Kungl. Teatern.
Geheimerådet v. Stralitz . . . . . . Th. Rose vid Kungl. Teatern.
Geheirnerådinnan V. Stralitz . . . . . Fru La Cour vid Folkteatret.
Edgard, deras son . . . . . . . . Carlo Wieth vid Folkteatret.

Gripande blid ur nnfidslifvef. 

bella slunslagna bön sas lin;

För den spännande handlingen redogöres närmare i särskild beskrifning som à 5 öre
tillhandahållas vid biljettluckan.

  

 

gym-dagar m. I: Och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e, m. Sön- och
Hälgdagar kl. 2, 3.30, 6, 7,30 och 940. fm. 01352." Kl, 2 och, 3,30 på Sön-
dagen. Bålughetsmamé. Onsdagar och Fredagaw kl. 7 e. fm. äga barn
ochI slaolungdom tillfräde för endast 10 öre., Efter Iaf.. 7.30 på S611- och
Hälgdagar äro biljetttgwöserna lika för barn som för äldre.

 

Fàkresiàkflnàzgar:

 

 

   
   
 

BILJETTPRISEB: För äldre: heta plats 35 öre, malm: plats 25 öre.
barn under 12 år: Izstn ,. 25 ,, 2:1lrn. .- lå ,,
Till billighet-smatiuén min äre för äldre, lill öre för Hmmm,

   
 

Öppet för hiljealköp hvarje dag en timmarna före fill-stan föremålhaingenn och pågår nedan
oanf brutet Hunden- föreståöllmålning-annie.

  
 

 

 

 

 

 
 

 

Pnoennnl 5 öna.

 

 

 

 n à nåan biograf i Sverige nam l så f
ng, vid annan al rinna llfs-

Hang har n
  spann mannar"
 silönnn. 
tala om denna min

Västervik 1011. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain