#3709: Biograf Continental

:riff -r

 

 

   
 

r Västervik:-
f (s. .3. Enan delas förra. lokal.)

.Srrågramwrnr Måndagen  m. -I;m,"rfsnnnagen yil. "19 .rim-

 
 

 

 

 

å 154

 f I e-f-e-f-rReorRAwa-e-à--s-e

lnlns iltllln.

SenasteV serien, direkt anländ hit från Paris.

Läs världsnyheterna i Eder tidning! Se dem å CONTINENTALI "I

"a" "f" -ra-a""aa"a"""a""""a"a aa i

I P Ny heltnreställningsbild!

 

 

 

 

 

 

 

Nordisk konstiilml

r

   

Modernt verklighetsdrama i 2 afdelningar och 34 tablåer.
088.! Inspeladt under-samma ledning som suooesdramat "Ett efter tär sin lidelse".

Uppträdande:
Grefven . . . . . . . . . . . Hr Fred. jacobsen..
Greivinnan . . . . . . . . . . . . i. . Fru Henny Lauritzen.
Vibeke, deras dotter . . . . . . . . . . Fru Elsa Frölich.
Preben, Vibekes troloivade . . . . . . . Hr Roose.
Paul F ris . . . . . . . . . . . . . . I-Ir W. Psilander.
Karin, hans moder . . . . . . . . Fru la Cour.

Samtliga tillhörande Köpenhamns förnämstaP teatrar.

Första Afdelningen: Andra Afdelningen:
1 I .Vibekes hem. . 18. En medveten frestelse.
2. Hos skogstogden. 19. Paul tvitlar sin älskade.
3. Ett kärt porträtt. 20. En biljett från Vibeke.
4- Vibeke ensam ute på prommenad till häst. 21. Mor Karin upptäcker och läser biljetten.
5. Ett ovälkommet brei. 22. Paul i Vibekes hem.
6. Vibeke skyndar till Pauls hem. 23. 66Någon kommer! Flyt"
7. De älskande mötas. 24 Ett liisiarligt företag.
8. Ute i skogen. 2". 6iEn tjui, en tjuf! Tag fast honom l66
9. Vibeke visar sin älskade Prebensl skrifvelse. 26- .För att skydda den. älskade låter han stämpla sig som tjui.
10. En ed för lifvet. 27. Vibeke vägar ej erkänna sin kärlek.

11. Den Iförnälne fästmannen anländer.

w
90

På iångkär ran.

12. Ett sötsurt bemötande. 39. Pauls iörtvitlade mor i cellen.
13. En ovälkommen kyss. 30. Han förmår henne lotva att aldrig yppa verkliga förhållandet.

14. Ett nattligt möte i parken. 31. Mor Karin hos Vibeke.

15. Äter-tåget ankaret. , samvetskval.

16. Första misstanken. Inför domstolen.

17. Hämndplaner. 34. Stoltheten ofiras till sist pa kärlekens altare.

Uppiöres med ensamrätt for Continental.
Ingen bör iörsumm att se detta lika-spännande som briljant
iscensatta och utförda skådespel!

 

 

För handlingen redogöres i särskild, rikt illustrerad bilaga.

 

 

 

 

y -- , " " Hvar-dagar Irl, .7 0011:7830 e. m. Lördagar lrl. 6. 7.30 ochy .9 re. m. Söcn- och
I F01 estallnllågal I .Häladaqaw kl.. 2. 3,30, 6, 7,30 och 9 e. ml. . OBS..I KL, 2 och 3.30 på Sön-

 

 

Hälgdagar äro biljettpfrdserna lika för barn som. för äldre.

i BILJETTPRISEBe För äldre: heta- plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.
Il barn under 12 år: lasta ,, 25 ,, 2:dra ,, 1.5 ,V.
I . "Tvilli billighetsmati-nén 20 före för äldre, 10 öre. för barn.

Öppet för .b.iljetlköp hvarje Jag en timma före första föreställningen oehpàgàr sedan Ä

t..

a 4 " " t m fw U fr" ,
I och, sleolfungdmn tillträde för r-fnrlast 10 off-e- Efter-1.21, 1.00 7:a bofn- och,
I

c

 

 

. .m
"daan Bilrliqhetsmatdné. Onsdagar ochilflredaynr lcd. 7 e. fm. (mot barn .q
"a

naf brutet under "färeställuingarne

 

 

 

 

T. p Q PROGRAM söRE. v ll

OBS!db Föratt alla skola bli i tillfälle attfåvsedetta dyrbara
I och storståtliga successkådespel, giives

 ixlnlilnltllnnf " nnlr t in i

Västervik IQII. O. Ekblad S: C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain