#3703: Pathé

i BIOGRAFEN

 

J

   

gilterä Västerviks Teater

Fredagen den 8 och Lördagen den 9 September kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 10 kl. 6 och 8 e. m.

Förevisninger med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Program:  -

 

 

Med garanterad ensamrätt.
Världssensation! Världsattraktiofnl

1. lltl lll lllllllltl

Sherlock Holines contra
f professor Moryarty.

 

Kriminalroman i 21 akter, 50 atdelningar, fritt1 bearbe-I

tad efter CONAN DOYLE.

Iscensatt af skådespelaren Viggo Larsen. Speladt af framstående
tyska skådespelare. Dekorationer och dräkter från Nya Skåde-
spelarehuset i Berlin. Fotografer-at af Vitascope, Berlin.

1. Hemkomsten från jakten. 24. Sherlock Holmes kontor.

2. Ett olyckstillfälle. 25. Planläggningen.

3. Den onde vännen. 26. Hos Moryarty.

4. En nedrig plan. 27. Signalen.

5. Hos Moryarty. 28. Moryartys undersökning.

6. Kontrakten underskrifvas. 29. Ofverlistad. i

7. Några dagar senare. 30. Händerna upp.

8. Barnet röfvas. 31. Barnet bortföres.

. 9. Hos röfvarbandet. 32. I opiumhålan.

10. Barnet misshandlas. 33- HOS Sherlock Holmes-

11. 1 hemmet, 1 34. En barmhärtig Hicka.

12, Det Olyckuga budskapetl 35. Sherlock Holmes som kines.

13. Hos sheriock Hennes. 36- I Oplumhålan-

14. Mysteriet förklaras. i 37- Bandltlelfna fådslå-I

15. Den första undersökningen. 38- Ett kfltlskt Ögonbllck-

16. På SpårI . 39. Barnet räddas.

17I På Omnibussens tak. 40. Förföljelsen genom parken.

18. Skurken anar oråd. 41- Flykten-

19. Flykten, 42. Ett sniutshål.

20. Nedgång till stationen. 43. Ofver hustaken.

21. Med den underjordiska järn- 44. Framför revolverrnynningen.
lfägen- 45. Åndtligen befriad.

22- Pörbrytarna hoppa af tåget- 46. Tinbaka nu godset.

23- Föfföllelsen- 47. Ett gladt återseende.

 

 

 

Detta detektivdrama är det största, mest intressnata och spännande
som hittills uppförts å biograf. Publiken tvingas med spändt
inträsse följa alla dessa spännande scener.

2. PAVIA

Intressant och vacker naturbild.
Forntidens Tictnum, det Longobardiska rikets hufvudstad 568-
774, vid Hoden Ticino. Var under medeltiden ett af påvedömets star-

kaste fästen, biskopssåte, berömdt universitet och katedralkyrka samt
liflig handel med landtbruksprodukter.

. lrmslrdls sil rulle.

Trickfilm.

 

 

Ii ln inll i lar vlnltrslnrl

Vår van Robinet har hört att det skall vara så sundt att idka
Vintersport och då han icke har kändt sig riktigt väl på den senaste
tiden vill han försöka sig. Han profvar all slags sport, men resulta-
tet blir icke som han väntat, ty han finner sig mycket mera dålig då
kuren är genomgången.

ItSenasle nyhet för säsongen!

 

 

les slrtml .

Förtjusande naturscenerier!
Absolut det vackraste som hittills visats
i Västervik.

 Eiffeltornet.

Enastående naturbild.

Eiffeltornet, som är byggdt af ingeniören A. G. Eiffel på Mars-
fältet i Paris år 1889, är 300 meter högt. Tornet år fullständigt af
järn och dess vikt år c:a 9 millioner kg. På tornets topp finnes en
väldig elektrisk strålkastare. På sena-re tid är äfven en stor trådlös
telegrafstation installerad i tornet. Från tornets öfversta del har man
ett enastående panorama öfver Paris med omnejd. Synvidden år 70
km. 1,792 trappsteg föra upp till tornets topp.

 

033.! Ett sevärdt program
af utsökta bilder.
Köp biljetter i god tid.

 

 

lv,-

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. l-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag :och plats de äro köpta. 0bs.! till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biegrafen Pethé.

 

 

 

Västervik 101 t .

AQ- -. ...
"ååh-kabel.

C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain