#3686: Klippans Teater

Dit-aktion: ugo önnblad.

Torsdagen den t8JannaPi1912 (-

kl. 8-10,55 e. m.
Årets Nobelpristagare Manrioe Maetorlineks
m-m

världsberömda mästerverk

 

Drama i tre akter al MAURICE MAETEBLINCK. Öfvers. fr. franskan al? Frans Hedberg.

Kostymer, varen ooh rokvioita fran H. K. li. Hofleverantiirer Hugo Barnen & 8:ni, Berlin, Paris, London.
Dekorationer från Bari Granen.

Regie; Hugo Rönnblad.
m

P E R S O N E R N A :
Guido Colonna, .befälhafvare öfver Pisas garnison ........................... ................ ................ .. Halvar Falck.

k Marco Colonna, hans fader ......................................................................................... .;. ............................. ...... .i Hugo Rönnblad.
GlOValllla (Ilmltla Vanna), Guidos hustru ........................... ................................................................. .. Ingeborg Rönnblad.
Prinzivalle, kapten i Florens, tjänst ...... .................................... ..................... ................................... i. Eric Rosén.
Trivulzio, republiken FlorensI utsände ....................................................................... ........................... n Gunnar Rönnblad.
Torello l . i Bror Sjökvist.

t i
Borgo l Gurdos lojtnan er ................................................................................ ..................................... .. Gunnar Rönnblad.
Vedio, Prinzivalles sekreterare ......................................................................................................................... .i Bror Sjökvist.

Rådsherrar, soldater,Å händer, män och kvinnor af folket.
Forsta och tredje akterna i Pisa, den andra utanför staden..
(Tiden: slutit af femtonde seklet.)

 
 

 

 få

 

  

"Biljettpriserz

lzsta plats 2 kr., 2zdra plats 1: 50, 3zdje plats 1 kr., Ståplats 50 öre.

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

 

 

Enda forestallninoen

Information

Title:
Klippans Teater
Printed year:
1912
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain