#3685: Klippans Teater

àndagen den 22 J an. kl. "

  

 

 

oII

fran

 

(alla. deme de Chez  aximö

Öfversättning från franskan af P. 8. Lustgpg] i 3 akter af GtURGES FEXYDEAU. Uniformer från Hugo Barnen, Paris.

Regn; HUee nöNNBLAD.

 

PERSONERNJA:
Generalen Baron Petypon du Grélé ..................................................... 4. Hugo Rönnblad.
Clementine, hans niéce .......................................................................................... i. Elsa Ebbesen.
Doktor Lucien Petypon .........  .......................................................................... .. josef Fischer.
Gabrielle, hans hustru ............................................................................................. .. Anna johansson.
Doktor Montgicourt ................................................................................................. .. Halvar Falck.
Lil HOME BPGYBU ....................................................................................................... .. Ingeborg Rönnblad.
Hertiginnan de Valmonté ................................................................................. H Karin Olsén.
Hertig Alfonze, hennes son ......................................................................... .. Helge Olsen.
Savaurel, underprefekt  .................. v. Bror Sjökvist,
Fru Savaurel ...................................................................................................................... .. Sofie Rosén.
Fru Vidauban ........  ...................................................................  ................................... .. Elsa Löwendal.
Corignon l 1 v I Erik Rosén.
Gunrissac Å officerare vid Bozte jägarregementet ................ .. Gunnar Rönnblad.
Marottier I [Bror Centerwall.
Etiénne, betjänt hos Petypon ...................................................................... .i Bror Sjökvist.
Emile, betjänt hos generalen .......................................................................... ., Bror Centerwall.
En gatsopare ..................................................................................................................... (i - - -e -

Händelsen försiugàr: 1:eta oeh 3:die akterna hos dukter Petypon i Paris,
den szra i qeneralens slutt du Grele i Tourraine.

6"Damen från nefetcefeet66 är uppförd öfver 100 gånger på Vasateatern inlSteekholm

med fröken Hilda Bergström i titelrellen.

Kollossal skrattsueeés! =

 

Biljettpriser:

lzsta platsl2 kr., 2zdrla, plats 1: 50, 3zdje plats 1 kr., 1Ståplats 50Yböre.

 

Tullbergs tryckeri, Klippan.

  

 

 

Torsdagen den 1 Fehr. gifves " SKU GG  iÅ Malmö.

Information

Title:
Klippans Teater
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain