#3680: Biograf-Teatern

i Klippans Folkets Hus

 

 

- Annandag Påsk kl. 4 och 5,30 e. ln.

 

 

 

 

PROGRAM

 

1.

Bilder av w RBUBmBll-lslläsltll.

från . Stormande skrattsuccàs.
Q I Q En del tacksamma borgare i Perköping förara borgmästaren
b r n vid hans jubileum en utrangerad regementshäst. Denne Vållai: borg-
. Q mästaren många bekymmer. Då hästen hör trumpetsignalenfV från
i - det regemente, hvartill han förut hört, kastar han af borgmästaren

Vackra naturbilder. och efter många svårigheter lyckas det honom till sist i,
I i .

till sitt gamla regemente.

 
 
  

 
   

 
 

 

 

 

 

.j

 

  

 I I 3 .

 

1 l

 

"Mt

Å8ensatiunsfsalnhàlllsfskädnspel.V

Detta mäktiga drama utgör den mest energiska och öfver-

 

:::å -tygande protest mot alkoholmissbruket, som år skuld till
så mångas undergång.

  

 

  
 
 
 

 

 

 

P E R S O N E R :
Alkoholisten jean . . . . . . . Herr Jacques Normand.
I Louise, hans hustru . . . . . . Fröken Rieve.
I... i .
:::= jacques, deras son . . . . . . Lille Lascombe och Herr P. Laurent.
 Marie, deras dotter . . . . . . Lilla Lilly och Fröken Renné.
ga: jeans bror . . . . . . . . . Herr Hauterive.
Illl
lll.
E :i
 I detta beundransvärdt iscensatta och välspelade drama fostra sina båda barn, Jacques och Marie, men otillräckligt
 få vi bevittna de hemska Verkningarna af alkoholmissbrukets narda och utan faderlig ledning falla de olyckliga snart offer
 fördarf inom hemmet; familjefaderns förfall och huru barnen, för faderns last. Jacques kommer i dåligt sällskap och räknas
 försummade och utsvultna hänge sig åt laster och utsväfningar snart till brottslingarnes skara; lilla Marie angripes af alkohol-
 I eller falla1 offer för tuberkulosen samt slutligen hemmets full- ismens bundsförvandt, tuberkulosen. : I:
 histällridiga.ruin och-(upplösning. , Jeans broder, som är en nyttig och flitig arbetare, för- 
...I Jean so i var;k en hederli och du li kontorist, förlorar söker för äfves att r cka de ol ckli a undan det förskräcin "a I".
.I IV. H7 AH, g g g , , g y y g g ...I
::  sal-(småningomtill följd af alkoholmissbruk arbetslust och plikt- öde, som Vantar dem. " x I
=:- - känsla samt försummerY sin famil.I han blir afskedaol från sin Bese rad i sin ho lösa kam mot lasten och brottet 
I j M k I, J, g PP P 1 I 
.:.I.;f i oclijtsjunker så, småningom allt djupare och djupare. tänder Louise till sist en kolpanna och dör jamte sitt sjuka barn. 
l.. i y NHaks:Å hustru Louise sträfvar modigt att försörja och upp- Alkoholisten blir Vansinnig. 
"l " f svt-lll .

 

 

 

 

 

 

:anamnes

 

Barn ega tillträde. Allmän Bal kl. 7,30.

Tullbergs tryckeri, Klippan.

Information

Title:
Biograf-Teatern
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain