#3678: Biorama

KARLSI-I

 

MN.

 

fr. o. m. Torsdagen den 18 t. 0.111. Söndagen den 21 Äpril

Alla dagar kl. 7,10, 8,10, 9,10 e. m. Söndag jämväl kl. 6,10 e.m.

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I penninrn.

 

 

 

 

 PERSONERNA:  
 Darmann, industriidkare A 1 Herr Manson. 
 Jacob Berheld, direktör i Kautsehuktrustenw ,, Caudiex. 
 Julies Kieffer, detektivehef - ,, Navarre. 
I  Hans Bremer, ingeniör ,, Devalde. 
 Julias-Miehaud, privatsekreterare-gå MzmeRene Carl. 
:saa . WW. aaas
.:sa Detektivhlld 1 2 atdelmngar och 68 talllaer. :saa
HH -- :H-
 Beskrifning tillhandahålles i biljettluekan a 5 öre. 

Main... T ...N ÅS H-J ÄLTE-  

I

Öfverdådigt roande scen, mästerligt. Iramtärll

at
Herr CARL ALTRUP Skådespelaren.
Herr FRED. BUCH Inbrottstjufven.

 

 

 

    

l. En ny, präktig roll. 7. En sådan gynnare!

2. Nu gäller det att finna en bra mask. 8. Men hjälpen skall komma.

3. Inte illa, på min åra! 0. Själf offer för sin talang.

4. Ny herre på täppan. 10. Peruken faller.

5. Som åskådare för en gångs skull. ll. Bofven afslöjas, men

6. Situationen börjar bli otreflig. 12. Blir hederligt aftackad. Masken var bra!

 

 

ame :anammat      min AGA EJ TILLTMDE.

Information

Title:
Biorama
Place:
Karlshamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain