#3677: Biorama

.fr.o.m.Corsdagen den n tom. Söndagen den 14 Hpril

Alla dagar kl. I7,10, 8,10, 9,10.- Söndag jämvàl kl. 4,10 och 6,10 e. m.

 

 

Till Söndagens första förevisning ega barn tillträde mot 10 öre.

 

 

 

 

 

 

 

nu kinemntogrnfiskt skådespel om en aviatikers själluppollrlny.

EH: , Personerna:

IIII Arthur Vidarth, Aviatiker . . . . . . . . Herr Paul Reumert.
.... i Elsa, hans syster . i. . . . . . . . . . Fru Christel Holck.
:la I Aubert, Aviatiker . . . . . . . . . . . Herr Einar Zangenberg.
I-III Lydia, hans förra "väninna" . . . . . . . Fru Ellen Kornbeck.
.... Parson, "Människovän" . I . Herr Wilh. Bewer.

 Sevärdhet af förs-ta rang!
 i . Ny, modärn helföreställningshild.

HH I I AFDELNINGAR: 18. Lydia, Max gamla fästmö, förebrår honom 35. Du får icke falla offer för hans smicker.
Flygplatsen. för trolöshet. 36. Brodern dikterar och systern skrifver med
Träningartill den förestående höjdflygningen. 19. Lydia beklagar sig för Vidart. tårar i ögonen.

Två konkurrenter. 20. Ett hemligt möte. 37. Vidarts onda ande, Parsson, uppträder åter-
:::: . Vidart aviatikern, presenterar sin konkurrent 21. Max Aubert erhåller Elsa Vidarts "ja". igen på skådeplatsen.

I... , Aubert för systern. 22. . Vidart hos procentare. 38. Elsa talar med Parson.

Love af first sight. i 23. Icke en dag, medrmindre, än att Ni ökar 39. Konkurrensflygningsdagen är inne..
Rosen, . på växeln med 1,000 kr, 40. Aubert och Vidart konkurrera om höjd-
Fyndet. 24. Ett våldsamt uppträde. fly-gnigspriset- - n
Denna är nog ditsatt för minbskull. 25. Ett obehagligt vittne. 41" Elsa forsta" att endast en. Seger kan radda

u u I I I I O Vidart.
Ett Oyalkofrrmet besok 26- Vlll NI, 6116011" Nl-el? 42. ena vill Sjäif tala med Aubeft.
En nagOt fOr hBlSlg flygafe- 27- Net, Och återigen nell 43. Låt min broder vinna.

:gg 11. Lugn min4 vän. Växeln skall betalas i i 28. Godt, då ringer jag upp polisen. 44, Min fröken! Äran måste gå framför affä.
gg: I - morgon. 29. Usling! Hit med pennan. rerna. I

I." v12. Ut, ockrare. I 30. Se så. Det kallar man en förståndig ung 45- Och kärleken går framför äran Och affä-
:ggg 13. Ockraren Parson går, men lofvar hämnd. man. rema- .1 D

:gg 14. Vidart hos sin förmyndare. 31. I dåligt humör. 4:" :alert bref Var Således.

nu 15. Edert konto är öfvertecknadt. Ni har fått 32.V Vidart jagar Aubert på porten. I [Så bäselälsxéåräkau han Vinna äran Och
g; mer, än jag har rätt att-gifva. 33. Har Ni inte nog af Lydia. Skall Ni hafva ,

:men I , I premien och jag vinna à à -
nu! 16. Max Aubert vid sitt arbete. en till? 49I Mig!

På flygplatsen. 34. Syster och broder. x 50. Den högsta belöningen.

  
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  

I
I
I
I
4399932..

I
I
I
I
.09074991

.III 10.

 

NIIEHEEEEBEI

 

 

 

 

Närmare beskrifning i särskild illustrerad bilaga.

 

Tullbergs tryekeri, Klippan.

Information

Title:
Biorama
Place:
Klippan
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain