#3667: Scala

s U
s (ha
ä 7. 0141913. i:
.r r

i" UPPsAt-V

 
  

Zianuarinia   januari nia

I.

  

  
 
 
   

  
 

 

  
 

  
 

 
 

lll-
IlllllllI
llllllllll

i

  

i sieenheim lol

Dessa serier omfatta alla vid spelen förekommande täflingar och uppvisningar, som fotograferats för
kinematograf. Sammanlagda längden af filmen är 2.500 meter. " i

Torsdagen d. 2 jan. leta Fredagen u. a jan. isla

kl. 6, half 8 och 9 e. m. I i kl. 6,"half 8 och 9 e. m.

   

 

 

I 1.-sla i.seag;zfe1g.; I  -V , 1, p i Ä I2:alra serien:
I I i I V d
I
Skyttetäflmgarna. Marathonloppet.
Skjutning på lerduffva." Segrare: Mc Arthur, Sydafrika. 2zdra man O. W. Gitsham, Sydafrika. 3zdje man G.
I Det amerikanska laget, som segrade i gruppskjutningen. " StrObinO, U. S. A.
Det tyska laget, som vann tredje priset i.gruppskiutningen. Starten. - Ahlgren och Kohlemainen passera Stocksund.
Det engelska laget, Som "mn andra Pris 1 gPllDPS Jutlllllgen- Vändpunkten af Gitsham, Kohlemainen K. Mc Arthur m. fl. Ahlgren och Sigge Ja-
Det finska laget. kobsson a . 6 h 7 7
Det svenska laget. . .. p ssem Som 11"? Oc i .
I V Vid Jarfva pä återvägen: Gitsham, K. Mc Arthur, Strobino in. il.
Skjuifniny på löpande hjort! Ankomst till Stadion:Ä K. Mc Arthur passerar målet. Strax därefter kommer Gitsham,
Den svenske inästerskytten A. Swahn, som eröfrade första priset i enskilda tällingen sedan Strobmo m- fl- , ,
i enkelskottsskjutning mot löpande hjort. Segraren K. Mc Arthur och 2zdre pristagaren G. W. Gitsham.
i i. Sigge Jakobsson, rden bäste européenv. -
Fotbollsmatchen ä Råsunda mellan Osterrlke och Tyskland. Smggmsmmg. i .
U Osternke vann Ofverlagset med 5 mål mot 41 Trestegshopp. Häri segrade tre svenskar: G. Lindblom, G. Åberg och R. Almlöf.
rotbunsmatchen i stadion mellan svgrigg och Holland. TBTTänglöpftl-ng 8,000. m., hvarvid finnen Hannes Kohlemainen vann .sin tredje
Holland vann knappt med 4 mäl mot 3 för svenskarna efter den mest spännande match, som Olymplska guldmedal-l" Andra och ned-le pns erofrades af Svenskarne HJ" Anders-
nägonsin spelats i Sverige. 1 . " son Och J- Eke-
Koniingen och drottningen besöka de tyska örlogsfartygen i ll. lll. Konungen utdelar prisen i allmän idrott.
Stockholms hamn. i i .
. -f Värlfäktning.
Det segerrika amerikanska olympialaget anländer till Stockholm Timmarna i "simmdion".
Söndagen den 30 Juni ä ängaren Finland. , t
Smkthopp.

Finalerna -i Lawn-tennis. - Konungen ntdelar prison i .Laden-tennis.
Mnsilefesten i Stadion.
De svenska gymnasternas uppvisning.
Spjutkastning, bästa hand, hvarvid Erik Lemming segrade och satte nytt skandina-

Damernas täjling i raka hopp.
Täfling i raka och varierande hopp.
200 m. bröstsim. Segrare: W. Bathe, Tyskland.

 

viskt rekord med 60,64 meter, släende det gamla med nära 6 meter. Under oerhördt 1,500 m" Segrare: Hodgson, Canada.
i:luliel gsipkdden svenska flaggan i topp för den första olympiska segern på Stock- 100 fm, Segrarg; Kakanarnoku, U. S. A.
0 ms a ion. . Å , .
Cykeltäflifnyen Mälaren Tundt (eCyklistei-nas Marathonlopps i hvilken sydafrika- runnsvian Finalen
nein lägwisk segrade octh satfte dnytt frgkord med den fenomena)l,a tiden Hi) timmar då vattenpolo.  ninrgårdsb . .
m n. se . agprise erö ra es a wverige genom hrr Friborg Malm ersson oc .
Lönn. aa pris gick nu England och ae nu U. s. A. i i Hästtäflingarna. Världens största ryttartäflingar.

Löpning r100 meter. Stående längdhopp. Höjdhopp med ansats. Dragkamp
Sverige-England, hvarvid Stockholmspoliserna drogo upp sina motståndare, City-

peneen. spjutkastning, höger och vänster nano. stafetuöpning 400 m. seglingarna, Vid, Nynäshamn]-

Storbrittaniens lag vann en knapp seger öfver det svenska laget. KnlSlJÖtning,

 

 

 

bästa hand. Löpning 5,000 m, Löpning 1,500 mI Brottning. Gång Med den olympiska regattan afslutades, som bekant, de stora spelen. Det var en
10,000 lll. Löpning 200 In. Stafhopp. Diskuskastning, bästa hand, ståtlig syn, denna regatta beredde åskådarna, och deltagarnas belåtenhet med förloppet af
LängdhOpp med ansats. Häcklöpning 110 In. DiSkuSkttStning, höger densamma var det bästa bevis på att rsegelspelenv voro en värdig afslutning på den

och vänster hand. Löpning 400 In. Laglöpning 3,000 m. Stående -

höjdhopp. Isländsk glima. Sängarkarnevalen. Femte olympladen-

ODSJ Endast 3 föreställningar per kväll, med börian kl. 6, half 8 och 9 ine-.I-i-ili".l

Biljettprisen till alla platser 35 öre.

H- Dä detta är ett enastående tillfälle att få äses samtliga bilder från Olympiska spelen och dä behållningen
W af dessa föreställningar kommer att användas till uppmuntran af skiutfliten inom värt kompani, hoppas
I" vi att alla skvtte- och idrottsvänner besöka föreställningarna.

  Gene snarpsnyeeerörenings 4:e komp.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1913
Place:
Gävle
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain