#3666: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 8 Jan. tills vidare.

  Y f P R o o RA M.  

 

 

 

flytt ultramobernt a.
Heliörestöllningsbilb. "

 

Kinemcltogrclfiskt Drama i ett förspel och två akter af

HERIHÄH 15231116

för kinemcitografen af Carl Rosenbaum.

Hufvudpersonema:

Far Cecchi . . . . . . . Einar Rosenbaum.
Fritz . . . . . . . . . Robert Dinesen.
Adolphe . . . . . . . . Carl Rosenbaum.
Aimee . . . . . . . . . Edith Buemann.
Louise . . . . . . . . . Tilley Christiansen.
Gretve Laube . . . . . . Aage Hertel.
Gretvinnan Laube i. . . Antoniette VVinding

Öfverlägset dramatiskt utförande.
Ett kinematografiekt underverk. I

Uppläres å Continental il- eneainräti för läsleriiik.
093.! Endast några dagar! OBS!

För dramals innehåll rengöras i säisliilil bilaga.

 

i F orspelet:
Hos Far Cecchi. 11. Den gryende kärleken.
Far Cecchi köper de två pojkarne. 12. Några år senare.

Fritz och Aimee. f 13. Som svar på Edert bref får meddela, att jag

Far Cecchi inöfvar barnen. tills vidare ej kan skaffa Eder engagement.
I förstadsvarieteen. . W. Bilzofw.

Efter föreställningen. Artistagent.
Nätterna hos Far Cecchi. . Aimee erbjuder att sälja sina smycken.
Aimee tröstar Fritz. . Fritz får en ide. De lyra skola inölva ett
Sex år senare. Förmiddagsrepetion i cirkus. speeialitetsnummer under Cirkuskupolen un-
Goda vänner. der namn af "De röda artisterna".

1:sta Afdelningen: 2:dra Åtdelningen:

Cirkus Cinicelli. . I cirkusrestaurationen.
Iryttargången. De röda artisternas nummer 2. Några månader senare. Fritz för ett vildt
är förbi. och lattsinnigt lif.
Cirkusdirektören anmodar Fritz om att göra , Torsdagen den 10 augusti.
stallmästartjanst. Benefice för
Publiken beser stallarne. "De röda arlzsterzm".
Fritz möter greivinnan. De röda artisterna utföra i afton dödsspran-1
Kom i natt kl. 1 utanför Laubes palats på get utan nät.
Stora Boulevarden. . Käre van!
I Cirkusrestaurationen. Jag Väntar dig SOm Vanligt i afton-
Artistpensionatet. Din Lucy Laube-
Hos greivinnan. . Benefice-attonen. Publiken går till cirkus.
Nästa morgon. I. "De röda artisterna".

"De röda" arbeta.

Dödssprånget.

.0599051091P93N2-t

1.;

 

 

f
ll
i

Fölestàylnjngar. Hvardagar M. 7 och 8,.w c. m. Lördagar  6, fam och 9 e. m. WSön-- och

 

uBlälgdagoir kl. 2, 3,30, 6-, 73300612. 9 e. m.. OBSJ Kl. 2 och. 3,80 på Sön-
dagar Billfighctsmatféné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolumgdom tillträde för endast 10 öre. .Efter kl. 7,30 på. Sön- och.
Hälgdagar äro biljettprfiserna lök-a för om som för äldre.

 

  
  
   
 
 
   
 

BILJETTPBISEB: För äldre: lmta plats 35 öre, 2:eilra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 23min; WA 15 n
Till billighetsmatinénl 20- öre för äldre, 10 öre för bara.

Öppet för biljetiköp hvarje dag en timma före första föreställa-lingen. och pågår sedan
leaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

PROGRAM 5 öRiz.

 

 

    
 

 

l de städer där denna bild llnpiörts har biograi-
teatrarne varit inrnillgen belagrada

 

biliet

. Ekblad år Czo.

i

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain