#3661_1: Pathé_2

Cyklister!

i kx Cyklarna "Helios"
och "Kärnan"
samt af egen tillverk-
ning säljes billigt ooh på goda Yvilkor i

l. l. [llllllllll tiliralinsnrlsial,

Rådhusgatan 3.1, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luttrör samt

delar ständigt på lager.

 

 

 

 

Kreafon 253. C. A. Carlsson.

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:: beställningar af :r
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER

Lager af Likkistor 
All;L till 1billigaste priser. 

 

Först och främst, innan

Ni köper kläder. Vänd. Eder till mig,
då Ni erhåller ett iörstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iinaftärtligsydda herrkostymer och
öfverrookar af modernttaoofnl4 Manu-
faktnraffäiren rekommenderas. Lager
af ini och utländska tyger. (7.074

K. P. Holmström,

Rådhusgatan.

 

 

 

 

 
   
     
 

  

a. E. win ai;st
1st.r slx annans;

Kvarngat. 1119,;I Rekommenderas. i

 
 

I Blistnlvaror! Billigaste priser! 
i . Midi emot Piehls Bryggeri. 

  

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
  
 
 
 
 

Billigaste
priser.

Spegelglas, Speglar-82
Glasmästarediamanter.
Vägypapp ä" Tak-papp.

 

 

ntnonnnnnninnninnin
Wllllulln Elms

i UR- och

f H Optiska afäf
to" i rekommenderas.

lll) lllllllllllllllllllll) till) tillllllllllllllblllllllh

 
 

 

ninnl

Målare.

    
   

Utför alla slags Måleri-
clrbeten. Kostnadsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres 
"if-reelt samt med förstklas- Af
- i -. säga matter-tallar. - .i

 

 

 

 

 

25 öres
Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 suvy-1
- kort, 1 st. Läskpapper.-
rekommenderas WW" I

Ec. o. EKBLAD sa ce

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

i Försälier tillP platsens billigaste priser:
i Manskläder, Damkappor,

Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllefvaror,
Skinnraror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger, 1
Vaocmattor, Gångmattdr
m. il. andra varor. i

N. LAPIIDUS.

 

 

 

Stort lager af

,DRAGSPEL

billigast i

man Minna. Vi

 

 

 

Det storslagna heltimmes-
skådespelet:

3. llllllll lll lill.

Spännande äktenskapsdrama
ur det moderna sällskaps-
lifvet, med Prolog i 3 akter

- och Epilog.
PROEOÖ:

Den första kärleken. sås Gift mot

sin vilja. :le mannens trolösbet.
Skilsmässan. alt- Fflcmnens böb.

Äterfunnen lycka.

EPIEOÖ.

4. i lllllllll lill.

V

 

 

 

 

 

 

.QQMQQO

 

tunneln!!an

gQQQQOO le s T E

Q

fär-tårtan

Oo

RVIK

O

0 lOo
Ogogg 0

å

 

änswooL.

Salongs-Briketter

KQKS

 

Största lager,

Gil-isåfsnfveff st

Nysilfverartiklaf,
Förlofnings- cSz

Vigselringar.
i Lägsta priser hos

GUST. FRANGKE,

 

 

 

  

 

G. Guldsmed.
. q. i I rv . Hip-(IH-
i-uwhwi 1- . -.. e ,
 a i -w .Q f"
= itält f: i   Ps
:1585 3 I Q I .1 new g
i QwP-lä w i i u- 
. t; ESS W i . 5 m w [-
= MD :din D . Ä v  99
P-u-GF. V. .- 91 .
m Mål-Hg F:- r-(l . .I i k o b!
Vi äte? cv v, E - 3
"H isåä "å "  s? g; a. 1
N u ä Q .id g: S I (fl: I: O (p "J Og 
m m :HI-Em . 1. HF" I
:n :31-105 .i f 1, w Wai
E ål; :ia-Q of:z i I O Pul S 4 S
i WWW: 1 r se: m1
m =H Boom , - . :I Fd
nas-asoaa f s i g :Haag
:- äääzääf) " j Pi; = ä :sig I I
N å :säg-M i fi vfilf 92. g ä 2 ä om
I AED: :i i g i " l:- .I w q
N FHI-(må:  20 :WP-1 m
ä ärlig TE I i "I .u ifs-Nm
r-l . (Hung, I., QX I -
1i.. E Qing I- . a. ..  m 5 1
:z saa: e nnnnnnmtnimmmne . f, 1 stigen
I såga -= e :M- e W.. - - l c, .5 g m
F H S I V. -i ha B. .z Pi. V å 
y I :NE-ä V  g 1: , t :r E ä m
rostad i s m, L I. 1 1 9: 91,5- ll,
,. I i i , V f i W z o c Älv.-
h Ö -; Skeppsluurnenngsallat. 1 i är  i

 

 
 

ä?

Prima Herr-, Dam-

X

nyheter för säsongen;

 l och utsökta passformen så: M
i pr par. Sydda Damkängor från 6 kr. pr par. än? Många

HAMNGATAN i 38

rekommenderar sitt välsorterade lager af

 Västerviks-Sko- & Lädetallat

81 Barnskodon i stiltulla modeller
Sydda Herrkängor från 8 kr.

.älg Sydda .Och pliggadeStorstöflàli.

Galoscher af Helsingborgs välkända jtzbrzkat.

Hvar och en .kan genom ett besök i vår :Lt-fiir göra sig lörvissnd om

M till hvilka enormt llå gu priser vi sälja våra PR lill A SK OBON.

 

 

 

 

  v

Största Iaaer på platsen.l

 

v Billigaste priser; X:7A (74 70

 

Rosenhäger och Gravensteiuer
alkoholfria Viner.

leel vE. Nyman

VAS TERVIK.

 

  

Änghagerl- å

njandiiuri;

Stora Torget. Västervik.

 

vastefvikfigr i :i "ct-"or Ekblad & ice: "i r "

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages