#3660_2: Pathé_2

Ur- och
Optiska affär

rekomrnen deras " i

  

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus. Villor, Paviljonger m. rn.
i Uppgör Kostnadsberäkningar 8: Entre-
prenadkontrakt m. rn.

Representant för Nordiska Vdrme- och
Ventzlatzonsbolaget, Göteborg.

 
 

.V 1 i Hane, MÖSS- &PelSva,1-uaffiir, min:

 

"HATTAR

köpes bäst och1 billigast z"

UNO HULTMANS

 
  
 

   
 

Västervik.

 

 

Kontor: Strömsgatan 3. Västervik.

 

  
 

i Diversehandel

  

Rekommenderas.

 

llllllll i Silllllll

Specialaffär för

Garn, Vdfnalden.

U nderehder,
Meijer, Gardiner,

Sängar, Sangeidder

een Barngarderoå,

rekommenderas.

 

 

unlnnnnllr

:I

 

.1 lem-, Redskapshandel
och Velocipedaffär Eli .

en

rekommenderas. .

4.
.rs

 

 

Reel behandling.

r Riks-telefon y300. ä

ä

Billigaste platspriser. :-

un wlnnnun

  
 

 nunnan

Rekommenderas. ,

1 Etablerad 1846.V

 

i Y H (JeevenererzeleSlora Torgetf; ., V

i rekommenderas vid behof ai 
l i och BUKETTER. 1
KRANsBAND på inger.. 

MSmak-fulla arbeten till moderata priser.

sl;
50-4:
IAN

 

needed

[lim Mårtenssons .

 

rn- r nnnnxn

w- Storgata n 

w

 

 

KRUKVAXTEgZÄÄWZÅTÄäMS blommorfnm R e k O m m e n d e r a S" .. vi örvei-tvgnae Om nn den sknn i hög grad vinna. nnmnnnetens in- . 1KöKs- Och I 
. n. lll Vi tresSG 0011 bifall. I I u I. PRYDNADSARTIKLAR. 
128.! Order tzll- landsorten expedrems omsorgsfullt. , [NV-N KJ) m m fxer m: g VGHCI! å  h H N U 1 v
nikneiefnn 328. u .I N M N M M l :1. A= f störste-ingen Lägsta priser.
1 P :Enll-IIIIEEIIHBIIHINImBBB!IIIIIIBNIEBINHHWIUMDIEBHIIIIIIIIIBMIIIIIII-EINNINIIIHIIEHHIIIIIIII

 

 

::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAIIIIIIII::

Biografen Pathé.

Torsdagen den 14, Fredagen den 15 och Lördagen den 16
Sepr.blnwei,77115 e. pr.

L
II.IIIIIIIIII.I.III-IIIIII-IIIIIIIIIIII:
::IIIIIINIIIIIIIII-IIIIII.....IIIIIIIIII

Pnoåtnn;

...-.---

 

Intressanta och vackra alpscenerier. f Kolorerad.

n nnrnmnnninnkni

Kolossalt rolig bild.

..- Hästmn knab i
Gallzlen.

En fin druid!

 

ngoi for neislednner.

 

P

Spännande indiandrama från 1830-talet.

Kit Crn-son engageras som spelare.

Med Svarta bergen som mål. En färd öfver prärien.
Hallblodsindianen öiverraskad.

Hvad som hände under Kit Car-sons Ifrånvaro.

Kit svär att nämnas.

Kit ser soldaterna föl-följa indianerna.
Indianernas sista strid. Dödssprånget.

nfnmnnhmnnhmlnnln

Det är bröllop hos familjen och lör att riktigt aisluta detta be-
slutar alla att taga sig en tur till hulvudstaden lör att roao sig. Ista-
den uppsöka de alla iörlustelsestallen och prölva dessa sa grundligt
att denna dag säkert aldrig glömmes ai deltagarna.

.. W-ll lll lil. i

Då vi i dag Eiro i tillfälle återgiivnJ denna präktiga bild New-Yorks
brandkår, som iir erkänd som en ni världens bast organiserade, aro

Flickan räddas.

Q991PPWEQF"

IEEE:EIEIBHIIIHIEEEIII.IHS:IEII.IIHIII-BIIIIII-IIIIIIEEE!III-IIIIIIEIIIIIIIIIIIIIII-IIII.IIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII...IIIIIIll-II.IIIII...-.III-IIIIIIII.III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH..III-IH.

AI
III-IIIll.llI.IIl!-IIIB-IIIIIIIIII-.IIII
...III-IIIIIIBIIIIEIIIIIIIIIIIII-II-II::

 

Flnnnnnedro
w ss

Stina Inn nå platsen.

BESTÄLLNlNGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

 

Ensamförsdljare för BODA FORS

 

1:sta klass
Herrskräddder

 

 

 

A. Eneevlsr,
Färg- & Kemikalieaffär.

Bästa inköpskalla ai Färger. Oljor,
Fernissor ocn Penslar.
Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
lStort välsorteradt Tapetlager
fi alla prisldgen.

RAMLISTER hundratals olika sorter.
W Inramningar verkställes mycket billigt.

Tvål, Parfym é? Eau de Cologne.

 

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager 2

ijeeerzer, Konserver,
Delz-Imzzesser, Frnfafer, Vzner.

Utsökt goda Kafeblandnlingar.

f Finaste marken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Fernfissor.

Jagt och Fiskredskap.
Iirut och Dynamit.

Rikstelef. 52. VÄSTERVIK. Rikstelef. 52.

 

 

 
 

VÄSTERVIK ä

Storgat. 54. Rådhusgnt. 38. N:
Telefon 217. l

Försäljer till platsens billigaste

pris Färdigsydda Manskläder,

Tricot- och Wie-underkläder,

Herrekipering & Korta varor
m. måna. m.

 

 

 

 

  

.vu-1;

t

15:-

r U
i

.Msz Jen-...am w - f

 

 

  

enennnn än

(midt emot Bokhandeln)

Hole EI Konditori

rekommenderas.
Telefon 230.

  

A. P. Jonsson 

if.

 

 

 

 

, C ri E. 

 

 

 

orksH

 

- - I . - 
 .Iern-, Maskin-, 
13:31: "0033375 å.
...e R d k h 4.-.4- s
:ro-:ii e s aps- 00 
taiga: II i I .I 
 Bosattnlngsaffar 
We se.. :
4.0..- .. , .0. r,
.95:21. :Vastervik.-- 44:e g
21 då!! i. .av 
som., 1. .1"- -f- -f- .4- .1
när:  n 
42:e 4233- 4329 asgo 43:.. 3:a, y. HN à

C-
L
l
i

H. W Lundbergs
Xo

p

u lf
ezillnäåàrr

iir för dem som önska fördelaktiga 
- inköp ai - 
VÄGGUR, FICKUR, KEDJOR, 
GLAsoGoN, PENSENEZ, - 

 
 

n

   

m

GRAMMOFONER, f (glädje

erFr, DRAGSPEL, ...W-mf

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

Bosänningsaliär.
Etablerad 1889. 1

GLAS, PoRsLIN,
i NYsILFVER, NICKEL., 
KRIsTALLER, LAMPOR,

 

 

ll. ldlllllågdlld

 

[ende

 

 

 

 

 

X

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages