#3659_2: Pathé_2

Ur- och V
Optiska affär l"

 

rekommenderas

 

 

 

 

 

Fr. Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utiör alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger m. m.
Uppgör Kostnadsberäkningar, 81 Entre-
prenadkontrakt m. m.
Representant iör Nordiska Varme- och
Ventilatzonsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3. Västervik.

 
   
  

 

HATTAR

köpes bäst och billigast i

i U N 0 H U LT M A N S
i 1 1 Hatt-, Möss- & Pelsvaruatfär
Västervik.

 
 

 

 

 

 
  

  
 
   
  
  
  
  

f G. Löfgrens i

Sko-, Speceri- och
 Diversehandel

Rekommenderas.

Rikstel. 9.

 

Mmmm-:f m" I

lllllllllll i, llllllllll

Specialaffär för

Garn, Vdfnader-,
Underkläder,
Mattor, Gardiner,
Sdngar, Sdngklader
ock Barngarderok,

rekommenderas.

 

 

lnl. lllnlnn l ln

, f jern-, Redskapshandel gå
och Velocipedaffär ägg

 

 

ä
.4st

rekommenderas.

Reel behandling.

Riks-telefon 300.

åäåäääåååäååäåääääååääääå

Billigaste platsprlser. : gå
"vrå åk
då
åä

[lll llllllllllllllllll
nnnnnnnl

Rekommenderas.

 
 
 

.I
Etablerad 1846.

 

 

 
:7 . den ernand

ll; Km" l ,
933? 

Stora Torget, Västervik,
rekommenderas vid behof af KRANSAR
och BUKETT ER. 1
KRANSBAND på lager.

Smakfulla arbeten till moderata priser.

KRUK VÄXTER samt årstidens blommor finnes
alltid till salu.

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstelefon 328.

eaaaaaa

llnn Mårtenssns
llak- X: Prisersalon

I Storgatan

Rekommenderas.

 

 

 

 

I:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll-Ill.IIIII.IIIIIIIIIII-IIlll-IIIIIIIIIIIEIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII::

Biografen Pathé.

Fredagen den 8 och Lördagen den 9 Sept. Iel 8,15 e. m.
samt Söndagen den 10 lel. 6 och 8 e. m.

J.
IIIIIIIIIIIIIII-l!IlllllllllllllllllllII

II.IIII-.IIIII..-IIII-.IIIIIIIIIIIII: l
.II..III-.IIIIIIIIII-...IIIII-IIIIIIII::

E51

il IV

PROGRAM:

 

Intressant och vacker naturbild.

Forntidens Tictnum, det Longobardiska rikets huivudstad 568-
774, Vid lloden Ticino. Var under medeltiden ett ai påvedömets star-
kaste fästen, biskopssäte, berömdt universitet och katedralkyrka samt
litlig handel med landtbruksprodukter.

2. llll lllll l llil lllll ll llll.

Vår Van Robinet har hört att det skall vara så sundt att idka
"vintersport och då han icke har kandt sig riktigt val på den senaste
tiden Vill han försöka sig. Han proivar all slags sport, men resulta-
tet blir icke som han vantar, ty han finner sig mycket mera dålig då
kuren iir genomgången.

f Senaste nyhet för säsongen!

3. . I
illl .

Förtjusande naturscenerierl
Absolut det vackraste som hittills visats
i Västervik.

 

 

 

  

Vän cl!

Ik
.I.III-Illa"..II...I.IHIII..III-IIIUIIIIIIIHIII-IWIIIIIIIHIHIIIIIIIIIBEBHEHIIIEENIIINIUEHIIIII

F. Lindgren & 0:0
a 

lllllllil lillllll lll llllllllll.

BESTÄLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

 

 

Ensamförsdljare för BODA FORS

 

1:sta klass
Herrskräddderi

 

 

  

AND. NGQEVST,

Färg- & Kemikalieaffär.

Basta inköpskalla at Färger, Oljor,
Fernissor och Penslar.
Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
lStort välsorteradt Tapetlager
t alla prislolgen. (J

RAMLISTER hundratals olika sorter.
W Inramningar verkställes mycket billigt.

Tvål, Parfym é; Eaa de Cologne.

 

 

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager z

Sfeeerler, Konserver,
Delikatesser, Frakter, Viner.

Utsökt goda Kaieblandningar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Fernflssor.
Jagt och Fiskredslcap.
Krut och Dynamit.

niksmlef. 52. vÄsTERvIK. Rikstelef. 52.

   

vÄSTERVIK

Storgat. 54. Rådhusgat. 38.
Telefon 217.

Försäljer till platsens billigaste 1

pris Färdigsytlda Mansklätler,

Tricot- och Ylle-underklätler,

1 HerrekiperingI & Korta varor

TD n] H1 fn

 

 

 

  
  

f in 

enierdainls illa
(midt emot Bokhandeln)

Hate EI Konditori

rekommenderas.
Telefon 230.

A. P. Jonsson & Cio

 

 

u -.v

Fåå I :10,va
gäss; Jern-, Maskin-, 13,3;
42-26 42.9
åvwa w.-
,szw Redska ps- och de:
"943.915 43.39.?
:Ola II l II 
 Bosattnmgsaffar m;
v of to 0
åxå-s f astervlk. Ä :åxå

W
.aåk 0 O O O O lasa:
aaaaåmmcaåca :va -0-
:rt-2.:! 12.20.!! :Iz-2.:: 19:e: tva-:eu 1, en :220m
4".ka 1"..4N fwvfä froQ 4500". 4 av! fvzfrf
om 43.9 me 42.34 me 4,44 me

 

 

 

 

 

 

Curl C.. Barks

Besättningsaliäl.

Etablerad 1889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NICKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Största lager. Lägsta priser.

H. W Lundbergs
:å Uraffär

är för dem som önska fördelaktiga
H inköp at -
VÄGGUR, FICKUR, KEDJOR,
GLASÖGON, PENSENEZ, H
GRAMM OF ONER, 4SKIF VOR,
STIFT, DRAGSPEL, M. M. -

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

 

 
 

Azlnlllllgtltllli x
lnnnlln

lllllllllllllllllllllläl.

 

s

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages