#3659_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna uHerOSu

XW och uKärnan"
samt af egen tillverk-

ning säljes billigt och på. goda. Vilkor i

l. ll. [lllllsllllll lllllillilllllllllllllllilll,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt

delar ständigt på lager.

f;
.w

  

 

 

Telefon 253. C. A. Carlsson.

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:z beställningar af ::
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lila-.kistor (0 Svepnftngar..
Allt till billigaste priser.

 

 

Först ooh främst, innan

Ni köper kläder. vänd Eder till mig7
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
tina, färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. 17074)

f K. P. Holmström,

Bå (thus ga tan.

 

 

 
 

 

o. E.
Sko- är Läderhanolel,

.. Kvarngat. 19, Rekommenderas. i
Bästa varor! Billigaste priser! 
Mldt emot Pleltls Bryggeri.

. a .4 1- was. i..

    

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl 81 Gryn.

Största .lag-or.

 
 
 
  
 
 
 
  

Billigaste
i priser.

Fönster-g tas,

Glasmästarediam antor.
Vägg!! (17110 å" Takr upp.

 

 

(005909090909090) (tlitlktlktlktlktllktll

L. lllloln Elins "

UR- och

 

M rekommenderas.

tt) lllllllllllllltlmllll ltlltlltliltllllhlm

 

. ellhe,

Målare.

   
 

. .vw-A -MT .A .

 

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kostnallsförslag
och skisser appgöras på
begaran. Arbetet utföres
reelt samt med förstklas-
- slga matter-tallar. -

 
  
 
 

 

 

   
   
 
 
 

 

ewa-u.. v

 

 

 

25 öres
Papperseateen

innehåller 15 prima Papper7
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
H kort, l st. Laskpapper -
rekommenderas 

C. O. EKBLAD dc Oo

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

1 Försalier till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
PBlustyger, Yllevaror,
Skinnraror, Gardiner,
Borddnkar, Möbeltyger,
Vaocmattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

Y N. LAPIDUS.

 

 

 

Stort lag-er af

DRAGSPEL

billigast .i

tkhlals Bilhandel. f. ,

 

 

 

4.

väldig elektrisk strålkastare.
telegrafstation installerad i tornet,

lrm ll

 

.1 sl lllllr.

Trickfilm.

.. Eiffeltornet.

Enastående naturbild.

Eiffeltornet, som ar bygg-dt af ingeniörcn A. G. Eiffel på Mars-
faltet i Paris år 1889, ar 800 meter högt. Tornet ar fullständigt af
järn och dess Vikt ar cza 9 millioner kg. På torncts topp finnes en

Pa senare tid ar äfven en stor trådlöS
Från tornets öfver-sta del har mail

ett enastående panorama öfver Paris med omnejd. Synviddenar 70
km. 1,792 trappsteg föra upp till tornets topp.

22.

O
2.)

tyska skådespelare.

Owsarswwe

Med garanterad ensamrätt.
Världssensationl

1:1?
n .lll-l 

 

 

llärldsattraktionl

Sherlock Holmes contra
professor lVloryarty.

Kriminalroman i 2 akter, 5o afdelningar, fritt bearbef
tad efter CONAN DOYLE.

Isoensatt af skådespelaren Viggo Larsen. Speladt af framstående
Dekorationer ooh dräkter fran Nya Skåde-

spolarehuset i Berlin. Fotograferat af Vitasoope, Berlin.

Hemkomsten från jakten.
Ett olyckstillfälle.

Den ondc vännen.

En nedrig plan.

Hos lVlforyarly.
Kontrakten underskrifvas.
Några dagar senare.
Barnet röivas.

. Hos röfvarbandet.

. Barnet misshandlas.

. I hemmet.

. Det olyckliga budskapet.

. Hos Sherlock Holmes.

. Mysteriet förklaras.

. Den första undersökningen.
. På spår.

. På omnibussens tak.

Skurken anar orad.

. Flykten.
. Nedgång till stationen.
. Med den underjordiska iarn-

vägen.
Förbrytarna hoppa af tåget.

. Förföljelsen.

 

 

24.
25.
26.
27.
28.
29.
ao.
sn.
32.
34.
35.
36.
37.
as.
se.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Sherlock Holmes kontor.
Plafnlaggningen.

Hos Moryarty.

Signalen.

Moryartys undersökning.
Ofverlistad.

Händerna upp.

Barnet bortföres.

l opiumhålan.

Hos Sherlock Holmes.

En barmhärtig iiicka.
Sherlock Holmes som kines.
l opiumhålan.

Banditerna rädsla.

Ett kritiskt ögonblick.
Barnet räddas.

Förföljelsen genom parken.
Flykten.

Ett smutshål.

Öiver hustaken.

Framför revolvermynningen..
Ändtligen befriad.

Tillbaka till godset.

Ett gladt återseende.

Detta detekttudrama är det största, mest Itntfressnata och spännande
som hittills uppförts å biograf. Publiken tvingas med spändt
tntrasse följa alla (lossa spännande scener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

G

0

(i) go G) o
Ogligo

 

llllAlVlBLAll

FÖR
VÄSTERVIK i b

(än

n

623

(5319...

.D :Oo
gon O

(Es

 

Antracit-
Smides-

Salongs-Briketter

koks

hos

G. HÅAK.

kol..

Guld-, Silfifer- år
Nysilfilerartiklar,
lFörlofnings- år
Vigselringar.

Största lager, Lägsta priser hos

GUST. TFRANGKE, 1

Gullluuetl.

 

 

W"v 1-krona-Papperssatsen. "m

  

i ss
f
Q

Skrifportfölj med 8 blad

blått Läskpapper, en berättelsebok med nära 100 sidor
o Bokhandel, Västervik.

100 ark linieradt7 Verkligen utmärkt

god lektyr och 50 .stycken ogenomskinliga Bref-kuvert af

 

 
 

w Hennlnl llranl.
.w

å m  Västervik.
.ä g i?
ann I: -. 1
 å :i Rekommenderar sinilälsmleralu
 ä . . .
1än Q.. Sparar. llln-y ooh1
 Ö Skeppeluurneringsallär.

:languauni

 
 
 

I-o- i
ä

 
  

aroddndnsgfl I
qoo mruod pain unxlsuuoä I (gnagarqu ns g 60:p [[11

.äuollnnspplqs I tqpxaisglt Jakto mumomeä I "Holma
Slas-9919119 SG V1 El )lEl

"leriävusleddea e -nrsnw Calla oro 1s- relqisf "o Qor
-uqraomv 4.ris 97, åreddedqsoä 11103 inte 97,

 

 

rosmarin skole Lättare

HAMNGATAN 38

.rekommenderar sitt Vàllsorterade lager af
x Prima Herr-, Dam- 8: Barnskmlonvi stilfulla modeller

( I.. och utsöktapassforrncr. så: Sydch Herrkfirzgorjrrtn 8 kr.

 

1" pr par. Sydda Damkrlmgorfrdrz 6 kr. pr por. sig? Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Stol-stöflm-,
Gatoscher af Helsingborgs välkända fabrzkat.

Hvar och elnkan genom ett besök i vår affili- göra sig förvissad om

fin hvilka 111101-11111 1f1g-11 priser vi santa 1111-11 PRIMA skenor.

 

 

 

Winer. då

Stör-.era1 Iaaer nå plafsen,

 

Billiflflgtf? 197.489". 74 :74 70

 

Hosenhäger och Gravensteiuer
alkoholfria Viner.

erl F. I Nyman

i VAS TER VIK.

 

   

 

Änghageri- 81
ltoretlitori.

Stora Torget. Västervik.

 

ved-1516112111; 1911. c. o. Ekblad sr om.

w

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages