#3657_1: Pathé_2

Cyklarna "Hel-OSu
XXX och "Karnan"
samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på goda. vilkor i

t. ll. [11188018 nunatiunsnrksial,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luitrör samt

delar ständigt på lager.

Telefon 258. C. A. Carlsson.

Cyklister!

  

Först "en främst. innan

 

Snickare

Wih. Francke

emottager och utföry
:3 beställningar af 2:
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lilekflstor &- Svepnflngar.
Allt till billigaste priser.

Ni köper kläder. vänd Eder till mig,
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
flnajåfärdigsydda. herrkostymer och
öfverrookar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. (74:70

K. P. Holmström,

få dh usgatcm.

 

 

 

 

 
  

i e. E .i 

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ögng Billigaste
JP priser.
Fönsterg las,

Spegelglas, Speglar-81
Glasmästarediamanten.
Väggpapp å Takpapp.

 

      
 

Sko- 8:. Läderhandel,

Kvarngat. 197 Rekommenderas. l, :4
Bästa varor! Billigaste priser! 
Midi emot Plehls Bryggeri. 

 

killkkllkkllkkllkllkkllkkllkkll killkkllkkllkkllkkllkkllkkll W

L. Molin Eftrzs

i

Målare.

    
   
 
   
 

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kost-nadsförslag
och skisser uppgöras på
begaran. Arbetet utföres
reell samt med förstklas-
H slga materlaller. -

 

 

 

  

 

 

 
 

 UR- Och

I i av? 
:käft rekommenderas.

iklmilllilliilliklllllli till) ikllllilöilklllkllklim

25 ms
Papperssatsen

 

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:

Manskläder, Damkappor,

Kapptyger, Klädningstyger,

Blustyger, Yllevaror,
Skinwuaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vaocmattor, Gångmattor

m. fl. andra varor.

N. lLAPIDUS.

 

innehåller 15 prima Papper,
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
i rekommenderas i"

C. O. EKBLAD (SL C20

Bokhandel, Västervik.

 

 

 

.St-ort lag-er ai

(WDRAGSPEL

billig-ast i

 

 

hlarls Bokhandel. 1

 

 

 

..  min i i v  ki-
. uxllklllmll.

i " I Ser. 11.

  

1.1:  W Elle! I ,.
Zvå Väl-Mar.
- - I f Prolngi f =  

1. Pàgjakt-. i i i

2. Den första kärleken.
 Aterseende.

M I akten. Europa. W 

1 4.1. Elit furetligt anbud.-
 51. ,f Jaglgifter migfej. 1

6. Spelpartiet. W
7. Nöden har ingen lag.
S. Bröllonet.
9.1. Äldre rättigheter.

10.- Den ärefargämef

I 11. Airesan.

2 akten. Afrika.
 I12. .. Krigiisilllånle.plfaanen;I H
1 .  X13. -Enf uppror-lek :neger-etern; f f.
, 1. I 114.. namnet.- .f i f 
15. Sàrad. 1 I
16. Återseendet. "
17. Visionen.
18. Döden befriar.

 

 

 

 

ÅK
. Pintnlgknn Q

c oo X 0.990 o .
o (9991510 061390 (29

 

VÄSTERVIK

 

Antracit- i Guld-, Silfver- å:
Smides" L- Nysilfvefartiklar,
Salongs-Briketter i

Förlofnings- å:
KO KS
hos I

Vigselringar.
G. HÅAK.

Största lager, Lägsta priser hos

I GUST. FRANGKE,

Guldamell.

 

 

"fA 1-krona-Papperssatsen. W

l

treflig Skrifpbrtföli med S blat
berättelsebok med nära 100 sidor

  
   
 

I 411611121- .
Hannigan!

Inneh.:

  

 å
[z Q .
 CU Hemlin Slranll.

ämne-111111 es e (mv nn

1. västervik. 

ken ogenomskinliga BI-Bfkllvelf af

bästa Sort l
C. 0. Ekblad & Czo Bokhandel. Västervik.

100 ark linleradt verkligen utmärkt
"JeddiednS-gfl 1

rekommen deras.

.50 styc

Rekummumlnar sin välsunuran
Speneri-, Vinf nnh
i Skeppsinurneringsaiiär.

 
 

godt Postpapper, en
blått Läskpapper, en
god lektyr och
nnuvuwddea a -klsnw 6-koe 0:a 19 penna:- -e .a
qoo utmed pain iinilsuneg I
Suomensppins I :Wleisglt Jolly), elueloneä
-miplemv -15 2-5 iteddndqsoä 190.8 :[.le 97,
3129-331919 SG V1 H )I El

Sàtsen inneh åller:

(747
76
70

si... . 

 

 

 

O. 0 .O .I
lasternks Sko- & Lakeiallar
v HAMNGATAN 38
rekommenderar sin Välsorterade lager af
Prima Herr-, Dam- 81 Barnskodon i stiliulla modeller
 och utsökta passiormer. .såg Syzlda HeWka-ugor från 8 kr.
m pa par. Sydda Damkliagollffrda 6 kr. pr par. än? Många
nyheter för éäsongen. :åz Sydda och pliggade Storstöflm,
Galoschefr af Helsingborgs välkända fabrikat.

 
 

Hvar och en kan. genom ett. besök i vår affili- g-iira. sig föl-vissna] om
till hvilka enormt 1 å g a priser vi sälja. Våra l? RI M A S K 0 D (i P1.

 

 

TELEFON 49.

  

ef W
I P. l. kantin

Ängliageriu &

lilnndito ri.1
Stora Torget.

. "k 5)?fo
w leve KN

Störstai Iaaer på platsen.

 

BÖIJIÖUII-Qte 1174867". :7.0 70 :74

 

Rosenhäger och Gravensteiner
alkoholfrin Viner.

erl F. Nyman

Västervik.

 

 

 

VÄS 2 ER VIK.

 

Västervilåx 1911. C. O. Ekblad (SL Czo.

s
x

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages