#3654_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna "HerOSu

och "Kärnan"
samt af egen tillverk-VV
ning säljes billigt ooh på goda vilkor i

l. l. lllllllllllli iiuaraiinnsnllslall,

Rådhusgatan 31. Västervik.

 

Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.
Garanterade slitsulor och luftrör samt
delar ständigt på lager.

Teiefcn oss. C. A. Carlsson.

 

Först och främst, nnan

 

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:: beställningar af ::

Ni köper kläder, vänd Eder till mig7
då. Ni erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
fina. färdigsydda lierrkostymer och
öfverrockar af modern faeon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. :70:74

K. P. Holmström,

Rådhusgatan .

 

BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER,

i Lager af Lil-"kistor & Svepningeir.
AlltL till billigaste priser.

 

 
 

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
  
  
  
 

Billigaste
priser.

F önstefr-g las,

Spegel glas, Speglar &

Glasrniistarediam anter.

Väggpapp å" Tal-"p upp.

 

 

c E 
Sko- & Läderhandel, -

  
 

 

(ill (bitti (tillit till (ill (till till (tiliillktltill (till till

L. Nlolin Elins

k

Målare.

     

Utför alla slags Måleri-
arbeten. Kostimclsförslag
och skisser uppgöras på
begäran. Arbetet utföres
reell samt med förstklas-
- siga materialier. -

 
  
 
 

 

 

 
  
 
   
 
 

I;-
c l
 WMI: .Me-f

 

.i UR- och
än Optiska affär
 rekommenderas.

tilllth lit) lit) lit) till) it) it) lit) till) th lit) lllhtb

  

 

 

 

- 25 öres

Papperssatsen

innehåller 15 prima Papper7
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
w kort, 1 st. Läskpapper -V
rekommenderas f-

C. O. EKBLAD åt C20

Bokhandel, Västervik.

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försälier till platsens billigaste priser:
Mans-kläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädningstyger,
Blustyger, Yllefvaror,
Skimwaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vawmattor, Gångmattor

m. fl. andra fuaror.

N. WLAPIDUS.

 

 

 

    
 

Stort lager af

DRÅGSPEL

billig-ast i

Elllllikli Billllälllllil. .

 

 

 

. lll llllllll.

l;sta afdelningen.

Ett verklighetsdrama från

kulissernas värld.
KoNsTFILM

med den berömda Danska skådespelerskan
FRÖKEN ASTA NIELSEN i hufvudrollen som
Elisabet Möller (alias Liza Moléria).

Textböcker till denna bildserie finnes att köpa

59909991P9WP=V

i biljettluckan.-

Anna och Elisabet, två systrar - två kontraster.

Ett iixt paketbud.

Artistagcntons locktoner.

Möt mig i afton vid varietéen.

Anna dukar under för tröttheten.

Kofferten packas.

Sparpenningen.

På mötesplatsen.

Där lifvotÅ pulserar.

Elisabets nya vånnor.

På vågen ut! Går det mot lyckan?

Systerns nppvaknandc.

Fattigdomens förbannelse. I

En förälskad pantbanksdircktör.

Bankkraschens följder.

66Nattsvårmerskans66 debut.

Baronens kur.

.iter hemåt.

Annas arbete håller hemmet samman.

Under dryckenskapens ok.

Ett oviintadt skifte af ödet.

Arfvet.

Bland kamraterna på ölhallon.

Det ena ordet ger det andra.

Ett olyckligt fall.

Under diakonissans vård.

En öfvcrgifven hustru.

Mannen anar ej att 66Liza Molériaf6 år hans hustrus syster.
Blomsterförsåljerskan.

Supén. i

Baronen distanserad.

Två systrar.

Först mina sparpenningar - sedan min make.

Samvetets agg.
Lifvcts tomhet.
Ett lif, som gick öfver bord.

66Förlåt mig, syster!66

Hon dömde sig själf.

Hennes blod skall sona hennes brott.
Nattsvårmerskans sista vingslag.

. lll lllllll.

2:dra afdelningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

(321
FOR

92990 VÄSTERVIK
09090

0 .

0

0 Pitinnln

"å

(93900

Q

Oo

OQQQ- 0

få;

 

Antracit- 3- vad-, 51.116 er-. å
Simicles- i I . I V I
N I v f
sainngs-3riketter ysl f efafnklar,

Förlofnings- år
KO KS
hos

Vigselringar.

Storslaglagelf, Lägsta priser hos i

GUST. FRANGKE,

 

 

    
    
  
 

Gulrlunleil
O
ref-egg M" "f ...En m
HE . = o im: :i
:waÖe-f e o :4 D
a så; g v, es g z
imdb q, r" 93-5än
evo: sme x :r fw z m
Qwrkå :se ä E.. . H2
I matade N - Q-b . m W .. P

= se en w i. [ . W..

o :Mmm r? bb - -nnehH n" b
rer: -f i s

2 :Sifs-fo 2 i Q H " eo 42 f"

N H: gg E :U lllllllllll Sllillll. g w. :- a

mmsåe s .är Y= Essen

Gifs-:äs 3 weeofs

hågååöiio i . 9 Heja

äs .gemen aetervlk. f sis; "I

w" oun- ; y -

åsöetiiåv Q:

l ägna? x s ä 2:: q

News? " "min

= ;l en; "3 20 EFS

o Eääxo få .U m

E sälele - -- i ä 

....- .
I i är: o z lllllllllllllllllllllllöl lll] Villilllllllilllll -c å-f if.

F Es-FEH H i i CD H in. m
Mm I - "1 v :år
-Hoåpr S V fb f e) I...
 e- panen-, m- uni b å m

tur-4 . FJ - I
åter f-f Ska Qlmlrnenn ll" ä O gå in
måst v ppr Esa al- m Mb

 

 

 

räsrerviks Läkerol-"f

HAMNGATAN 38
1 rekommenderar sitt välsorterade lager at"
x Prima Herr-, Dam- 81 Barnskmlon i stilfulla modeller
 och utsökta, passlormer. så: Syden Hemflcànger från 8 kr.
pr par. Sydda Darrikliilgorjifrlu 6 kr. pr jmr. så? Många
nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Storstöflar.
Galoscher af Helsingborgs välkända fabrikat.
Hvar och en kan genom ett besök i vår affär göra. sig förvissad om
till hvilka enormt lå gI :1 priser vi siilin våra .P RIMA SKUD 0 N.

  
 

 

 

 

UJiner. Oäå

.Stör-stay lager- på platsen,

 

Billigaste priser. (70 (70 .76

 

  

Rosenlnäger och Gravensteiner
alkoholfria Viner.

erl F. Nyman

VÄs .TE le VIK.

Ängbageri- &
Konditori.

Stora Torget. Västervik.

 

 

Västervik Igii. C. O. Ekblad år (2:0.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages