#3653: Visby biografteater

Visby
hingraliealer

(Aktiebolaget Svenska Biogratteatern)

i nya lokalen vil Mellangatan.
Förevisningar av levande bilder
Alla dagar kl. 6,15, 7,30 ooh 8,45.

mm

fwrnoennn

fr. o. m. den 19 t. o. m. den 22 Jan. 1911.

I. Kojsar Wilhelms triumf-låg

i Bryssel.
10,000 soldater bildade häck.

Tyska kejsarparet samt prinsessan Victoria Louise besökte, som känt,
den 25 oktober Bryssel och rönte därvid ett lysande mottagande. De mot-
togos på bangården av konungen och drottningen samt högre civila och
militära ämbetsmän. I

Omfattande försiktighetsåtgärden voro vidtagna. Omkring 10,000 sol-
dater hade inkallats för att tjänstgöra vid behövliga avspänningar. n

Mycket folk var i rörelse och hälsade med livliga hurrarop och nas-
duksviftningar de höga gästerna.

Under det konungaparet med sina kejserliga gäster åkte genom Staden,
svävade det styrbara luftskeppet "Ville de Bruxelles" över slottet.

Man igenkänner tydligt de höga personerna.

m

 

2. Ett bröllop i Algier.

Synnerligen intressant verklighetsskildring.

 

 

1. En beduinstad i södra Algier. 7. Bröllopet firas.

2. Två älskande. 8. Svärddanseoch bruddansen.

3. Frieriet. . 9. Den stora festdansen.  fy

4. Fadern antager en rik medtäv- 10. Bruden flyr med sin älskade.
lare. 11. Förföljda och upptäckta.

5. Bruden smyckas. 12. Beduinerna straffa.

6. Giftermålskontraktet underskri-

VES.

M-.W

 

Lilla Elsa. I:

3. 4
En liten ilieka pa. villovägar.

Det är fältmanöver och under klingande spel marscherar trupperna in
i dagens kvarter. En ung löjtnant har bekanta på platsen och välkomnas
hjärtligt i familjen. Fängslad av den vackre officerens underhållande skil-
dringar från militärlivet, märker den unga modern icke att hennes lilla dot-
ter Elsa försvinner och på egen hand ger sig ut pä en äventyrlig färd.
Over broar, järnvägsspår o. d. se vi den lilla flickan vandra med sin oskilj-
aktiga docka på armen. Barnet har tydligen ingen aning om de stora faror
som hota och hotat henne. l hemmet upptäckes naturligtvis flykten och
fulla av ångest skyndar man att i alla vädersträck söka den försvunna lilla
i Elsa. Förgäves! Vid den virvlande flodens strand hittar modern till sist
Elsas docka och med förtvivlan i hjärtat måste föräldrarna taga för avgjort
att deras älskade barn omkommit. Moderns samvetsförebråelser, att hon
genom löjtnantens intressanta sällskap kunnat så oförsvarligt glömma sitt
ansvar äro gripande. Förkrossad sjunker hon ned till marken och där fin-
ner henne Elsa, som icke alls har omkommit, utan tvärt om befinner sig
i högönsklig välmåga. Det blir stort jubel och de unga makarne omfamna
varandra som aldrig förr. Löjtnanten, som tänker uppvakta sin nya "eröv-
ring" med blommor, anser sig också överflödig och smyger sig därifrån.
Elsa stänger porten efter honom.

En bild full av stämning.

...o-...-

 

 

 

 

4. Anarkisihaialjen i London,

eller den s. k. Anarkistfästningens i Houndsditoh
bombardering oeh törstöring av Londons polis
och skottska soldater.

 

Konsenlmr Konstfrlmr

5. I blommornas rike.
Sagospel med blomsterprakt, kvinnlig fägring,
dans ooh lek av Gaston Valle.

- Kinernatografi i färger. -

Det är ett synnerligen vackert feeri denna film framställer. Den fagra
Carmen älskar Pedro uppsöker honom och fängslar honom med sin dans.
Men så blir Pedro svartsjuk och lämnar henne. Ute i blommornas rike
återfinna vi henne. Hon insomnar berusad av blomsterdoften, och i dröm-
men ser hon det ena hänförande sceneriet efter den andra passera.

Handlingen försiggår i naturskön nejd. Garmens roll spelas på ett
charmant sätt av fröken Napierkowska.

Sevärdhet av rang.

Zum:

Nytt program mandagen den 23 Jan.

m

Fiol- och Hanomusik.

Entré: 1:a plats 50 öre; 2:a pl. 35 616,"3 pl. 25 öre.
Barn: 1:a plats 35 än; 2: pl. 25 öra,- 8:e pl. 15 öre.

i OBSJ Eventuella förändringar i programmet jörbehållag.
Visby, Gott-Puls lir. 1911.

Information

Title:
Visby biografteater
Printed year:
1911
Place:
Visby
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain