#3629_1: Pathé_2

Cyklister!

Cyklarna uHerOSU
och "Kärnan"
samt af egen tillverk-

 

 

Mötet med sångerskan.

Sångens makt.

Champagnerns.

I sångerskans hem.

På konstens vingar flyga två själar hvarandra
till mötes.

8. Den första kyssen. I i -

9. Föräldrarnes motvilja för LL[[leaterolamen.LL

10. Flykten från hemmet.

11. l sångerskans armar. i I i

 

 

 

 

 

 

ning Säljes billigt och på goda vilkor i

t. l. [lllSSllNS linnatinnsvnksnl,

Rådhusgatan 31, Västervik.

Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.

Garanterade slitsulor och luitrör samt
delar ständigt på lager.

 

519931th-

 

 

 

Tei 5. C. Å. Carlsson. " " I 12. Hemmet stängde, 1 - 
 Forst och framst, Innan FÖR 
 i förening med. prima tyger. Hög-

. 13. Engagement.
Ni köper kläder. vänd Eder till mig7 14- Guldets lockelse. L
I .. - V 1 l6. Hans lyckas sista hem. i  A S T E R v l K -AW-.OO 
n f ag. na. 1 k.- 11 . . . 01 0
W i I h F r a n C k e ölljeri-:leklm-qyaf elinallfn- 17. Sista kyssen, sista hellga lottet. 9630 1A 1 OQQO k o
i is, . 

- em

Gänga.

då Ni erhåller ett förstklassigt arbete 15 Till främmande land
fakturaffären rekommenderas. Lager I Världsstaden-

af in-:ocli utländska tyger. (74?4: 19. XRySka. grefvlnnml)

 

e 4.Cr xh i"" I " 20. Hans debut. . Å I X , , 1..
:mboå::à;1:åi:gal. uatfo: . KI P. Holmstrom! 21. I grefvinnans salonger. traclt-  Guld-, ÖIZj-Yef- å

I. 1 ...P-af lfådhflllsgatafn. 22. lidelser. . .
BATTRE OCH ENKLARE 23. Glömsk af hustrun. Smldes-

" " i Specerier, Konserver, u . 
M O B L E Delikatesser, 24: lModer Och bam. - i

25 Hennes farhågor. Förlofnings- då
[utger4v af LiInIt-istor- å" Svepnfmgar. Mjöl & Gryn. i i

26. Förtviflan. i i - 4 . . . i
27. I lyckorus. I i Y , VIQSGIIIIJQEI.
hos lf M M 17:?

 Mza. .-n:u. n;-

 

 
 
 

AlllL till billiwzste Visar. i . .. I
Ö 1 P Musta laga 28. uJag har dödat mitt barns moder.u Stämm- iagcy) Lägsta priser hos

 

29. För sen ånger.

 
 
 

 

Ösng Billigaste I .i u - U.
Illx Duger" Sdaånggaafeållrs därefter. G. AK. G U s-[ilultlliäley K E, . I

 

Fönster-glas! k 32. Bland gatans drägg.
Sl)egelglas.Spegla1=& - 33. Ingen hemma.

Glasmästarediamanter. 34- Den förlorade sonen.
85. Sångarens död. i

5 nunnan ils

 
 
 
   
 
  
 
   
 

 
   
   
  
 

 
   
  
 

b.-

G. E. G RE N S
i Sko-:Lön Läder-handel,
Kvarngatf 19,y Rekommenderas. 1
 i I-"Bästauvaroifl "i Billigaste priser! 
Midt emot Prelils Bryggeri.

:mugqenni

  
 

 

 

  

se
äs
Q

.X

Enberg,

 

g. 3 Henning Strand.

f-Q- i
i

ogenomskinliga Bl-efkllvelly afA

bästa .sort V
o Bokhandel. Västervik.

 

100 ark linieradt, verkligen utmärkt
odt Postpapper, en treflig Skrifportföli med 8 blad
en berättelsebOk med nära 100 sidor

rekommenderas.

   

 

 

ns gg tieddndqsod 11105 :[.in gg

.5199-931909 SUV-IIHX-:l

 

 

 

  

 

qoo nnued pain unnsnneä IfiloiuelqÄA us g cozp [[g
.änoalnqspphlg tifxliueisgA .renin- nnnuomaä I filennq

 

 

 1-krona-Papperssatsen. 
.IQPUWSJQUIIIH s -xisnw lenn 0:a is hems: n to

 Målare.  
i Utför alla. 316th Måleri- i:  0.5 .1:
 arbeten. KosincrrlsförslagÖ å; är: .E ä
1 I . i äcefååifjfelfågåvägfe: e GP få g leknmminilnaråfsm.välsorterade
.I v- I" w vreelifv saint med Aför-stl;Zas- l- "I Ä    ä
nnnnnnnnnnnnnnnnn . f  - Den m0 erna V al :i c  U . H 
 Q. Skeppsluurnenngsallar. 

 

L. IVlolin Eftrzs

Optiska aJTär US, fw

 

 
   

. .O I i .O .Iv
 lasternks Sku- & Laderailar
11-.. gym . . .i q . 1
t en HAMNGATAN 38

rekommenderar sitt välsorterade lager af
x Prima Herr-, Dam- 8: Barnskodou i stiliulla modeller
4.1-, och utsökta passiormer. så: Syddn Herrkärzgorfrån 8 kr.
i pr par. Sydda Damkdrlgorfràn 6 kr. pr par. 020? Många.
nyheter för säsongen. så: , Sydda .och pliggade Storstöflar,
Galoscher" af Helsingborgs välkända fabrikat.

 

I; rekommenderas. Försäljer till platsens billigaste priser:
Manskläder, Damkappor,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnn Kapåfäåttålääffåiåäfferf

Skinrwaror, Gardiner,

 

 

.Hvar och en kan genom ett besök i vår affär göra sig lörvissad om

Borddukar, Mobeltyger, till hvilka enormt lå g a priser vi sälja våra P R I MA SK 0 D 0 N.

25 öres w ,I w g  v i w. ff:
Papperssatsen N-LAPIDUS- Y  w . Images

  

ä TELEFON 49.

Stör-.era larler nå, nlalsen,

P. ll. llllllllllll

, q Ängbageri- &
HLXQXI F.. Nyman, Kinndyitnri.

1 -VÄ-STERVIK " f Stora Torget. Västervik.

 

 

Billigaste 1177-891". :74 70 (70

 

 

 
  
  
  

innehåller 15 prima Papper7
15 prima Kuvert, 10 st. Vy-
M kortjl st. Läskpapper -
rekommenderas

c; oj EKBLAD nice

l Bokhandel, Västervik.

 
 

Rosenhäger (mh Gravensteiuer
alkolioliria Viner.

Stort lag-er af

DRAGSPEL

billigast i

i nian innan. HW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varstansK 1911. c. o. Ekman sz cm.

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages