#3571: Biografen Bio

Den i svenska pressen4 så mycket omtalade filmen

I detta drama medverka 2,5 O O skåde..
spelare och statister samt 5 O O hästar.

Visas endast i BIUGRAFEN Blll vid Grindstuuan

fr. o. m. Fredag d. 24 Nov. t. o. m. Tisdag diWZS Nov. 1911
samt dessutom Parisermoder. XX

       

K W. Appelbiergs

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain