#3569: Biografen Bio

Säsongens praktfullaste konstfilm.

 

Heltimmesskàdespelet

 

 

I Dramatisk legend efter Goethes mästerverk-"ie

Bearbetning och iscensättning af Georges Fagot och Flndréani.

Denna scen, som på det lyckligaste sätt ansluter sig till

Goethes mästerverk, framställer för oss den lärde doktor Faust,
I som i sig förkroppsligar kunskapstörsten, njutningslystnaden och

ett oaflåtligt behof efter verksamhet.

Han förskrifver sig ät djäfvulen minst lika mycket därför,
att han är förtviflad öfver att hafva fastslagit vetenskapens otill-
räeklighet, som därför att han önskar tömma vällustens bägarei
brotten..    fr  V17 V 

Drifven af sin lidelse förför han den oskyldiga Margareta,

som han àdärpå öfverger. Bragt till förtviflan, dödar den olyck-
liga unga kvinnan det barn, som sett dagen tack vare hennes fel-

steg. Margareta kastas i fängelse, och vi se, hurusom efter Val-
purgisnatten Faust gär och uppsöker henne lagom för att lata henne

utandas sin sista suck i hans armar.

 

visas a BIUGRAPEN Bm

vid

GRINDSTUGAN
.endast M
Fredag den 28 lil. 8-10 em.
Lördag den 29 lil. 7-10 em.
Söndag den 30111. 2-5, 6-10,3o em.

   

86 målare programmef

Uppsala Håll. K. W. LAppelbergs boktr.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain