#3560: Fyris-Biografen

F yris-Biogr afen
Järnhrogatan lt),

har härmed äran rekommendera sig i den biograf-
intresserade allmänhetens benägna hågkomst. i

Dess mål skall blifva att, i förening med verkligt god musik,
söka framvisa det nyaste och bästa, som världsmarknaden

 

för dagen har att erbjuda inom kinematogralisk konst.

Entimmes-förestàllningar,

som fortgå i "albmte" fölld- hvarför allmänheten när som helst kan 
komma och gå,

llvard. 6-10 e. m., sön- ooh helgd. 3-5 orzhö-IIO e. rn. .

Biljettpriserna: 50, .35 r(Häll 25 ÖPB.

 

Pnognam f. 0. m. onsdagen den  N00.

I. Den höga Norden. 2. Skådespelaren som soldat.

3. Svärd och Hjärtan. 4. -Nauheim.- 5. Petter som droskkusk.

Måndagar o. Torsdagar nytt program!

Information

Title:
Fyris-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain