#3557: Rullans Biograf-Teater

PROGRAM 5 ÖRE.
QWC väg

Rullane i

Biograf-Ceater

Förevisningar under November

 

 

Hlla dagar från hi. 7 till lo e. m.
Söndagar från kl. 3 till 5,. e. rn. -f 6 till. lo Ve. m

 PROGRAM :11-
Första äfdelningen.
Från det sköna Frankrike.

u Vid floden Vacluses källor.
Ofverdådigt fin, kolorerad naturbild, utgången från världsfirman
Leon Gaumont.

 

i Gaumontjournalen.

Veckans händelser från alla land.

buy ändra Fifdelningen.

TEN.

En nutidsdrama från den "gröna ön."

 

ä Terry, nedslagen af fattigdom och felslagna förhoppningar, bjuder sin q
f käraste farväl för att begifva sig den långa resan öfver Atlanten till det sto- f
ra landet i väster, dit han anländer utan annat -kfapitalränrfrisbktmodvonh-
liflig föresats att skapa sig en ställning genom en förtviflad Strid i det
främmande landet. .

Erhållande arbete så godt som genast efter ankomsten, knogar han
sig, genom flit och omsorg, snart upp till en ställning inom affärernas värld.

Under tiden se vi den ena olyckan efter den andra träffa Elsa, Ter-
rys käraste. .

Först dör hennes mormor och strax efter infinner sig husägaren för
att förklara, att hon måste lämna den lilla stugan, där hon sett dagens
ljus och framleft sin barndom, då hon ej är i stånd att betala hyran.

Underrättelsen om hans kärastes förtviflade ställning når honom så
småningom och raskt gör han sig i ordning för att återvända till sittfä-
dernesland och där afhämta den enda flicka som för honom existerar och
förebygga en illvillig husägares försök att tilltvingasig flickans bevågenhet.

AFDELNINGARNA ÅRO l KORTHET;

1. På. åkern. 10. Terry gör framsteg i politiken.
2. .Till Amerika. ll. Ensam. .
3. Afskedet. 12. Från hemmet.

4. På ångbåten. 13. Ditt hjärta längtar.

5. Ankomsten. 14. Hemma.

6. Den som väntar. I 15. Vräkning.

7. I arbete. 16. Räddning nära.

8. nKorn tillbaka till Irlandl" 17.I Föreningen.

9. 10 år senare.

Tredje Hfdelningen.

GYMNASTIK  ENGLAND. i

Regementshästen.

Grönköpings borgare skänker borgmästaren en ridhäst till
hans jubileum.

Skrattsucces.

 

085.! Barn hafva tillträde till slingra-len endast emel-
lan 3-5 Söndagar, sarrrl emellan 7-8 hvardagar, såvida
de ej äro àtfölida al föräldrar eller äldre personer, Som
hafva tillsyn öfver dem. -

 

 

 

 

 

 

 

BILJETTPRISER:

Första plats " X so öre.

Andra ,, 35 ,,

Större barn under 14 år 25 ,, Ä

Mindre ,, .5 n t 1

Rätt att ändra programmet förbehålles. 

I

Fredagen den 17 N01). .Må 13

Upsala 1911, J. Aug. Petterssons tr.

Information

Title:
Rullans Biograf-Teater
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain