#3553: Biografen Bio

00,9: o .I om: .I I.. A (gu
En." -f-bn- III-few i f-.e

 E Sill segertåg genom värlö u
i ä SlOTSlägna sn

  

0 I n

.1.- 1 ...vägra-0.0

(OI
..XQ i.
4 s " Ö
. i
l V" . 1 v lr 1
 j" I f . . v 1 l
1:1 Y 1 Nä, . 1 x .
. i J I w av" 1. f. f.
11,- 31 511,-" . 1 I" We! l " .
"l  lv I I 1 :i l ,
I 1 1 . M i I v . .

grinan år 1347. f 
-   W    fisk praktml u inat u r i ga f ä ru er.

I dramat medverka 2,500 skådespelare och statister samt 500 hästar.

från Decaux, Francine Arnold och Jeanne Hallée.

Å " Harklädsel. .e Hattar. ie Toaletter.

I Morgondräkt af rosenfärgadt siden med broderad tyll., é-
.. Five Olclocktea-Klädningar samt Tailormlade, Soaré- och middagsdräkter.

  

  
 

 

  

  
 

 

 

Spårvagnar afgå från Stora torget till Grindstugan .hvardagar 3 minuter efter hvarje hel kvart.

OBS! Belysning har nu anbringats på wågen från spårvagnen till biografen.

Information

Title:
Biografen Bio
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain