#3545_1: Scala_1

i  5. Jakt på flygande hundar på Sumatra.

Kinematograli i färger av Pathé Freres.

Vid första ögonkast gissar man på ett kinesiskt
skuggspel på en trädgren, nedtyngd av frukter. Ett böss-
skott tar en ur denna villfarelse; grenen får liv i det att
alla "bladen" breda ut sina vingar ochiflyga sin väg. Det
är flygande hundar, vilkas nyttiga uppgift är att utrota en
stor del av de fruktansvärda insekter vilka finnas i Orien-
ten och specielt i Indien.

B. När vännen Potter fick valluskräck.

Mycket rolig.

Åter en rolig historia om den oförbrännelige Vännen
Petter. - Petter har blivit biten av en hund, känner sig
ledsen och reser bort. Vännerna besluta skämta med ho-
norn och underrätta pr brevkort, att han säkerligen fått
vattuskräck genom hundbettet. Naturligtvis blir brevet
läst av hotellpersonalen, och först nu råkar Petter riktigt
illa ut3 tills doktorn förklarat honom kärnfrisk.

 

Engelholms Typografist Anltalt, 1911.
II
:21- 4:-.
I I. ,u I

0 0
.le-:IV

.,.IIIIIEIIII-IIIIIBIIIBIIII i-HIIIIIII- V .III leg.

t af kalar, Symaskiner, Primus-
 kök, samt för ofrigt allt vad till
branchen bor

"armar Ängelholms (lelocipeclfabrik,

. (Toar nilsson a Geo.)
085.! midt för Hotell Chor. Tingelbolm. .

O
.IIll-IIIIIB-IIIIIIIIIIIHIIIIIII I- III-lll...

 

O

"nunnan-11.111...-
O O
.Ilullllnillllll.

 

 

 

 

 

 

 

Biograf Scala

Folkets Hus ä Engelholm.

 

Fredag och Lördag 6-10 e. m.
Söndag 4-lO e. m.

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala. f

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages