#3544: Skandia-Biografen

förstklassga förevisningar av Ivande bilder

Obs.! iljz timmes programi

Musik av direktör Kari Holmberg

 ap 1-1- -

Program. rån och med 4 J an.

Hvdelning l:

Expressnyhet! Expressnyhet!

i, Pathé Journal Nm 90.

Paris.
volsky etc.
I London. Engelske premiärministern, Mr
liberalernas ledare övertygar sig om sin popularitet.

Barcelona. I Kataloniens huvudstad pågå f. n. vissa
arbeten med stadens förskönande, vilka till en början afse
arbetarekvaterens ordrjande.

Finska viken. Angfartyget Murmenetz sjunker till följd
av de skador, som tillfogats detsamma av isarna. Några få
ögonblick efter olyckan synes av fartyget endast skorstenen
e c. -

St. Petersburg. En del av -den ryska flottan med
kryssaren Diana 1 spetsen råkade för en tid sedan fastna i
isen etc. . . . Tack vare den hjälp, som vid detta tillfälle
lämnades av världens kraftigaste isbrytare Jermak, kunde

Den nya ryske ambassadören, exellensen Is-

Asquith,

Ål krigsfartygen taga sig fram till St. Petersburg genom IVlor-

skaja-kanalen.

Liverpool. Internationell hockoy-match. Det franska
och det skotska laget utkämpade härunder en särdeles in-
tressant strid, som andades med seger för det skotska laget.

London. Från den internationella fredskongressen.
De flesta europeiska ävensom en hel del stater i Nya världen,
voro där representerade etc. . . . Tyskland företräddes så-
lunda av Molkenbuhr, Förenta Staterna av V. AT. Hills,
Belgien,Å av V.F- Wanderwelde.-

 

St. Julien en genevois. Från berget Salcywshförtar enn-Åh

smutsflod ned i dalen och utbreder sig över de lågt belägna
delarna i dess omgivningar. Detan förödelsen övergångna
landskapet företer anblicken av J. . buskar och vinrankor
försvinna fullständigt under slammet.

i Rio de Janeiro. Matroserna ombord å krigsfartygen
Minols Gerars. - Folket strömmar till de hotade punkterna,
varest det med intresse följer försvarsanstalterna etc. -
På Phanouxkajen.

ai år 
Konstfiim! 1 Konstfiim!
S I
2. PIOHCH.
PERSONERNA:
Generalen . . . . Herr C. Alstrup.
Dottern . . . . . . Fru Ellen Aggerholm.
Japansk officer . Herr Svend Aggerholni.
Spionen . . . . . Herr AlWin Neuss.

Mr Jackson kallar sig amerikan. Iverkligheten tillhör han den
här av fosterlandslöse från vilken utgår- s. k. "internationella agenter"
eller rättare spioner.

Det är strax före rysk-japanska kriget. Förklädd till kines fotogra-
ferar amerikanen japanska fästningsverk, då han upptäckes av en skilt-
vakt, men uiidkommer.

Reser till Petersburg. Uppsöker general IVIatui-off på en bal. Framför
resolut sitt ärende ocll nämner sitt pris på fotografiplåtarne. Skall andra
dagen infinna sig hos generalen för irarnkallning av bilderna.

En japansk attaché, kapten Hiroso, är på balen och får en depesch
från sin regering. I denna nämnes amerikanen med order att hålla ett
vaksarrit öga på honom. Kapten Hiroso är förälskad i generalens dotter
och böjelsen är besvarad; men östern och västern ha svårt att förenas
och allt för fosterlandet. Han övergiver balen för att utforska spionen.
Utforskar hans bostad och följer honom andra dagen till mötet hos ge-
neralen. I parken utanför palatset rusar japanen på amerikanen för att
taga plåtarne, men denne skjuter ned honom och utan att taga vidare
notis om honom fortsätter Jackson sin väg.

Vera hör skottet, rusar ut på balkongen och får se sin älskade så-
rad. Hjälper honom in. Steg höras. Han och Vera försvinna genom en hem-
lig dörr. Det är generalen och spionen, nu gäller det. Sysselsatta med att
framkalla plåtarne märka ej dessa, att japanen smyger in. Denne rusar
fram, rycker till sig plåtarne och kastar sig ut genom balkongdörren och
försvinner. Nu får generalen se sin dotter, och uppfattar förhållandet
mellan henne och japanen.

"Men kriget bryter ut och Hiroso återvänder till sitt land.

Vera utgår som sjuksköterska till östern. Efter en strid föres en
ung japansk officer till sjukplatsen. Det är Hiroso, som sårats. Vera och
han återse varandra. Han utbrister: "I döden förenas och försonas Ostern
och Västern".

Entré: l:sta plats 50 öre, 2:a plats 35 öre,l
Barn 25 och 15 öre.

 

Fivdelning 2:

5. Petterqvist går vilse.

Petterqvist är åter ute på kärleksäventyr, sjunger serenader utanför
sin älskades hus. Efter att hava erhållit port- ocli dörrnyckel kommer han
så upp, men går fel och kommer in i en herres sofrum, som genast griper
till revolvern och försätter hela huset iuppror. Husets innevånare skynda
till och köra ut honom. Hans älskade, som länge väntat på honom,
skyndar också ut och flyr tillsammans med honom genom gatorna. Ingen-
stans kunna de få härbärge annat än på polisvaktkontoret, och man kan
lätt tänka sig Petterqvists förtvivlan.

:år 48-.. itä

l. Stralfångeils hjärta. 

Gripande drama; spelad av The Witagraph C:o, Paris.
l. En vän. 2. l ensam cell. 3. Besöksdag. 4. Fångens hjärta
röres av barnets ömhet. 5. Förbättring är ännu möjlig. 6. Villkorlig be-

nådning 7. Eldsvådan. 8. Fången dör av brandskadorna, men barnet
räddas.

Obs.! Säsongens absolut bästa drama. Obs.!

4 i:
p ps

Fas-nick., dax-no 

.4
nu

gjivdelning 5:

I UGANDA.

 (Centralafrika)

GIRÅFFJAKT.

Kolorerad bild av Pathé Freres.

5.

Uganda, ett verkligt paradis för jägare, anses med rätta vara det
land, som av alla jordens länder är rikast på villebråd. Därtill kommer,
att det det är särdeles rikt på det största villebråd, som finns. Man
möter ofta hela trupper av elefanter, giraffer och zebror och hela hordar
med nosllörningar och flodhästar.

äéiäiii

6. Petter som jour-
havande läkare.

Komisk scen av Prince.

Vår vän Petter lider av ett akut anfall av neurasteni. Rådfrågar
den berömde doktor Golatin, som råder honom att söka förströelse och
erbjuder honom sin gratisplats på en teater.

Petter mottager anbudet utan att därav hoppas vidare. Så händer
under föreställningen, att en förtjusande åskådarinna plötsligt känner sig
illamående. Petter, som på sätt och vis känner sig skyldig spela den
frånvarande läkarens roll, försöker flera behandlingssätt utan vidare fram-
gång. Slutligen finner han på att låta den sjuka inandas några luktsal-
ter, och hon kommer sig. ,

Men Amor, som lurar i kulisserna, afskjiiter sin vassaste pil mot
den stackars Petters hjärta, som fallit offer för sin pliktkänsla. Likväl
vill han uppfylla sin plikt ända till slutet och lovar att följande dag göra
ett sjukbesök hos sin unga patient, fröken Orlando. På så sätt händer
sig, att fru Orlando överraskar vår vän vid sin dotters fötter i färd med
att kyssa hennes händer. Petter flyr med förtvivlan i hjärtat, under det
att den uppbrakta modern beger sig till doktor Golatin för att åffordra
denne en förklaring över hans uppförande. Nu kommer sanningen i da-
gen, och den vänlige doktorn, som är förtjust över sin lyckade kiir, för-
enar de båda älskande. l"

Kollosalt skrattretande, utan motstycke!

1-

XFlytt program onsdagen den il Jan.

IObs.! Eventuella förändringar av programmet förbehållas.

 

    
    
     
 

 

obsi Lör-, son- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 (mil 9 el m.

n

Oyriga dagar två. föreställningar 6,30 och 8.15 e. m.

E. A. Wclinls tr., Örebro.

Information

Title:
Skandia-Biografen
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain