#3543: Record-Teatern

ecoradqåafem

WWWIWWW!imliIW"NIlmilliminWWWWWW IW!!IW"HlifmiiiåvflåääääiåIXååäåäääfåwéiläwääåäflä?äf-Iläwää.qäåä-Wl

 

 

l 2.

Senaste krigsjournalen. Tur i otur.-

Innehåner bl. a. bilder från

kåpten Weddingens avfärd med sin nya stpra LuStSpel från
undervattensbåt, sannolikt den nyligen NORDISK FILMS COMP.

förolyckade U. q29.

 

 

 

 

 

Telemen från graven  ::;::;:P::::;::i

mm Detektivdfama i 3 akter mm dramerjsom utkommit.

 

 

Rätt. till. ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Record-Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain