#3503: Stora Biograf-Teatern

.u

Program I 2 öre.

StoraBiograt-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.

Söndagar från kl. 4-10 e. m.

 

Konslfilm. Konsttilm.

. Hiällemed eller Regemenleis sen.

Stort spännande drama från Napoleon Izstes tid. i

1. Fiödeltsien. :18. Fiörda inför fiendens general- 14. Modern stölder sin lmtaln octhl son

2. Dwoipiet. lstab. ipiå sällaigfäiltet. k

3. Åttal år gammal den första vakWu 9. Omitaila blvxair franslnitännen finh 15. Modern återfinner sonen dö-
tein. nias. annars dödas din far. ende.

"4. Sex år senare. 10. Ett, två, tre - Eld. 16. Niaipioljeon den. 1:e vislar denfail-

"5. Vägen är fri från fiender. ll. Inisipläirrad i lkllloicktornet. 1ne lhljiälten den sista äreni.

ö. Fair ochl son falla i ett balklhlåll. 12. Stlorlmlkllloclkan.

7. Fånginia. 13. Tilii vaipen.

2. På jakt efter grisen.

Mycket kamisld.

3. Paula Peters med sina dresserade djur.

Fullkomligt enaståendegöetil "mesth pqötirfad-ef f. 11.131? Åliliiainbrii life-.ene i
sitlorfslaigina dressyrfnuimlmler som nå-
gionsiin flöiretkolmtmliit. Piaiulfa Peters:

don.

 

4.

jaeques de Lacerdais thietia blod har tillisitår :sitt kiäirleksfiörlhlållande för faimlilljlen. Ern dag får fursten .afy La-
föirlmlått lhlonioirnl inigiå en flörbindelfse sina föräldrar. De iniefkia lhlårdnaekadt cerda. plå en .affisehl se. sin. soins: niamn
mled ien Ziigeiniairflliclkia vild niaimtri Mai- att iglifva sitt bifall ochibesluta sig för odht djiuipit uppslkatkad och1 riörd be-
vina iocåhl då liozn slkäntker liionoimlaitt tlilålla sin sonl i striamla tygllar, till vistar lhlan konserten, htviaripiå hanivid
elnl lliitlelri flietkta, befäster det him-iom dess thiain lärt sig; 1kolmlmla på bättre utigångeni inväntar sin son., somiökoinf-
biiott :ytterligare ilhlans öfvei-tj.fgiellse tanlkåar. Mein: jaequies låter ej böljatmier förbi imied sin Whlustlru ioeh dot-
.aitt alldriigl öfverigiflva sin älskade. E- siigl, iutan söker på egen. bland för- ter. Inför det nya piaretsi stklöinlret;
mielilzefrtid hia. fursten .0th flurstininan tjiäina :sitt uiplp-ellitälle. Till ein; början ikläninia de giaimllia. sin stolthet och sitt
de Liaieieirda alltid drömt lolml ett glöm-lär det väll svårt, imien siniairt får lrau biöigirniod falla tiil fiöigia. och uiptptaga
stainde .piarti för sini son oclhl därför en bria anställning i ien lmiuisiiirfhiaii iändtliigein hlosi sig på sitt sllott de un-
blir det deml ett htårdt sliaigj när denne oelhl det börjar tjusina fiör den uinga gia lmied deras fiörtjlusande dotter.

En q furstes löfte.

Dramatisk skildring.

n

5. Kassörskans beundrare.

Mycket komiskI och skrattretande.

Guisitaf semi fhfvarje dagl- äter :på hlon viisiar sig igrylrnI och obevieliiigl -mler imtot Whtonom såsiom Wlärympiliing i
Kafé Miulimiis1 litar blifvit klär i den Svaret  lronomW tokig af glädje. en .rullstol Gustaf flvr i största
vackra kassör-skall. al-lerr Gustaf! Låt bli att dö ioelifiibiast. Men .hen har endast velat.

Idel ield ochl låiglor slklrifver .lan ettlmiöt imiigl på Clhlaumtontklulllen isiic- 1piröfvia ihiansi klärlek beh springer
.glödande Ikiärlleksbref till ihtenine, itklarniaisl alles. skrattande ur sin vagn, sedan hlon nu
liiviliket han förklarar, iatt intet .fin- Beunidriareinilar dit. Nilen1 där w O gett lhivad hans1 känslor i vierkliglie-
nat iäfni döden återstår ll-itonioimt, oiriifwasal n den unga 1kassörskan kolnii- ten voro värda.

 

 

Nytt program hvarje Fredag.

 

 

Äldre: 1:st;a plats 35 öre, 2:dra plats. 25 öre.
Barn: ,, ,, 25 ,, ., ,, 15

Biljettpriser:

Engeineim 1011, Eng. Tidn. Tiyciiérif

I!

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain