#3498: Stora Biograf-Teatern

Stora -;

 

Program 2 öre.

iograt-Teatern.

Föreställningar Fredagar och Lördagar från kl. 6-10 e. m.
Söndagar iràn kl. 4-10 e. m. 4

 

 

Konstfilm!
o
lsoensatt af Herrar Zocoa och Andreani.
Skådespelare: Fröken Madeleine

Boch vid Oomédie Fifamcaise, danser-
sklain, Fröken Rifanza, bufdbzärainen, Frö;-
ke-n Napåierkowska vid Operan.

Herrar Zecca och Andréani hafva
förstått att iii vCleopiati-as amväjnda sig
at sådana artistisfka element, att skå-
desiptellets framgång tär giifvejn.

Det år vid denna tidpunkt då den
ryktbara drottningen .af Egypten för-
söker snärja Marcus Antonius, Oricm
tens befsiegI-raree och stIå-tlhållare, :i sina
garn. Hon: uppsöker honom i :en ga-
lräir mleld sjilfverbla(lade åror och purp-
rade sjilfviersegåefl. Det :är Venus, som
kommer för .aititr uppsöka Baccus, sade
man. Bllätndald .af denna bedårande

Konstfilm!

CLEOPATRA.

Är 42 iöre Kristus:

klvzjmrnra, som; talade sex språk och som
utveckla-.dc hela sin iörförarekonst,
glömde Marcus Antonius för hennes
skull allt och blef ett lydigt redskap
i 1hennes händer. Saå börjar det lit,
dirifvet tillY sin yttersta spets, iaf hvil-
ket vi här få se en fest i palatset
vid Tarsus. Diet jgiår så långt: .att Mar-
cus Antonius förgatrer att han är ro-
mare, ja, han uppför sig, som en re-
bselil och jagar bort Octavius, som
våglar föirebrå homom hans hand-
liingssiäitt.

Dieinrnie lämnar då landet, samlar die
romerska login-nerna och förklarar
fört:äktlare-n1 ktniig. Cleopatra utrusta:-
då en vlätldfitgy flotta och möter fienden

 

Kinematorali i

färger af Pathé Freres.

vid Actuina. Men då Antonius mär-
ke att hains rällskarinna ihiemljighet
bedrar hol-nom, dödar han sigl, sjäfli,
och som Cleopatra ej vill som fånge
förhöja Octlavius litriumf-tåig, berötvar
äfven hon sig: lifviet genom1 en git-
tig1 Orm. Mani fann henne dötd, iklltä-d-d
sin furstliga dräkt, och begrafdie hen-
ne tillsammans med hennes furstli-
ige tälslklare. I i

Fröken Madeleine Boch från Comé-
die Fraincaise utför på ett glänsan-
de satt sin svåra roll som den grym-
ma och :äiregriiriiga drottningen, och ät-
von de öfriga skådespelarna skötasig
på ett Vi allo utmärkt sätt.

 

 

2. "f

NärPE lrehnranrfdnellerari  f

Mycket komisk ooh skrattretande.

3- lin

Den stora internationella

till"

lllll.

Världens förnämsta brottare i täflan om världsmästerskapet. som eröfrades af G. ILiirick.

Fröiljlainkle Chlalmlpion-sdeltog-o: Paul Ryss, Arpj le Colosse, Frankrikes Kahiouta, lndiens champion, Chs.
Mfertenrs, Berlin, A. Krook. Sveriges champion, M. Pugatfsch-otf, Kostark- Herold, Luxemb. cthlaimlpion.
imästerskatp-sbrottare, Franz Cyklop, Chlalmtpi., Macdonald, Skottl. cham-

Eniglandss starkaste man, P. Raddatz, pion, H. Mitten-ger, Steiierml.

Den inte-st fängslande och spän-

chlalmi- nande hrottningstkaimlpl solmt någonsin

PolmlmiI Herkules, F. Dettl-of., Tysk- pion, G. Lurifcfhl, världsmästare, Said ägt rum 1mieiian lberölmlda champions.

Mycket intressanta hrottarehilder.

lr. Boossorrs lo det cSims brotten.

Itomisk seen af Jules Mary.

Skådespelare :
Brrukzltglulmimen Herr Pince.
Måarskialwken i Herr Clanchyc.
Brudcn Fröken Cthlarpela-s.
Skrattsucoés.

ll

Nytt program hvarje Fredag.

Biljettpriser:

Äldre; 1:sta plats 85
Barn: 25

I! H

Engelholm  Titeln. tryckeri.

öre, 2:dra plats 25 örel
15

H "1 n n

Information

Title:
Stora Biograf-Teatern
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain