#3491_4: Scala_1

Det är numera både kändt o 
 I. o ch erkandt att
man gor-de formanligaste inköpen i spe-

börjar genomsöka rummen och linner härvid biljetten som Hans
stuckit in under skritstället. För-törnad ringer hon på tlickän q .
och låter hämta hatt och kappa. Hon vill visa sin gemål att I .I
också hon har någonting att bestämmaÄ n Clalaffafgrna. .

Under tiden roar sig Hans med hrunetten hos Sektpinski. i - Envar förbrukare av KOl,1 Koks och Ved
Kyparen anmäler att därute är en herre, som gör anspråk på 1 & tONJIe därför iCke Underlåta att hänvända

  

att komma in i kabinettet. Kyparen underrättas genast om Sig till undertecknade.

Situationen och med tillhjälp af drickspengar går han in på att Obs-1 J:Eu-:Större parti avfallsved från så .
gen Säljes mycket bi igt. i l

hjälpa dem. Han förvandlar sig till en XViener-kypäre.

Onkeln träder in och sätter sig bredvid den lilla brunetten, f N
Hans betjänar honom och spelar honom många sprätt, men den .I Engelbelms tmvarll" 8, KQIäffär
lgamle märker ingenting.l Då hörs plötsligt en högljudd stämma nilssong- ebbesson. ,

 

i korridoren. ln störtar fru medicinalrädinnän. Den arme onkel

joseph slapp ej så lätt undan. Icke nogr med att han mäste be- j I) f i L i ör (jen I

tala räkningen7 utan hans hulda gemle gjorde honom. till ett ät- i i  Som koper kaffe l

löje för de andra gästerna, i det hon tog honom i kragen och Å - 1- w  j

drog honom ut ur lokalen. F. j - i i I
m- ma 1.lllncca- Iår Jimi-lllnndningar. i

tlhsl Rabatt i reella .år nyttiga varar. Gör ett iörsök!1

Stationsskrivare W. DerWingers gård Vid
. i

5. Byxkjolamag sista gensalien.   j
De fransiärilsåiideiiingltlizfinsiii:gå;rmågaidam- i 
TEMPERANCE

moder gör sitt intåg i detta storslagna skratteattM
:snedt emot apoteket.

i iJelsoJ
1936 [min luv
1 SqO

stortorget, Engelholm. -Telefon 132.

l
I i
traktionsnummer. i

 

 

ef
SX

  

Käffefrukostar, Thésupéer m. Im.

 

Trevliga rum med prima bäddar.

.Ändring af programmet förbehållesU 3 I I . I
 , . Al MA EKVlAlllÄ

 

 

 

 

 

l . . ENGELHOLM.
1911. "- " f- y . .. .
Engelholms Typografiska Anstalt   
Ä 558.? oEsiàngtEEisEåSiåfwf i : Nåhetem hattar åt Stor sorteringi
, - j y mossorA inkomna.. 1:::1- barnmössor,

 

à.-

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages