#3491_1: Scala_1

I .I lll l Il!
:El-IIIIIIIIIIIlll-Illllllllllnllllllll .- ..l-I:...l-...I:::Il-I.l-ll 

 

 

t " I l  1:
Engelholms utter alla slag alt -
. enklare såväl som
cvpogmnska 5: finare trycksaker I I
Hnstane i. till moderat pris, = I

Samma hllS SOM Samt med Största

Sk. Kreditbelaget.

 

skvndsarnlret. --

 

 

 

 

 

 

0 llrhela och var glad! H
Tre gnäa ra i stig tidigt upp! w

 

allt vad som hörer till

   den branschenl

Rikslnlllemmel lin-3, Blomster-:lillian 97, Fruktträd". Spannarp 5. Ill:
Filial i Laholm. llikst. Vördsaml GARL HENRYSON.

 

STADSBUDSFÖRENINGEN

Engelholm.

Rekommenderar sigd hos

 

   

 

 

 

TEI.  allmänhetenI med finare TEI,  " FOLKETS HUS
Engelbelms Rörlednings= s; Elektriska affär

och gröfre skjutsar. 5." f
ENGELHOLM.
Storgatan se, invånarna. telefon m. a

Anlägger OChl-eparerar FÖRSÄLJER Lördagen d.  Sept.,  e. m.

fälla slags röt- saml eleklriska ring- Rä-rhrördeåalrlklpgmlfar Slam) .Sanitära

f t arl ar. e rls ma erla, rlma -- .

lelejonN och slgnalledningar, pumpar melamrådslampor,elekrrÅieklaålpor Sondagen   Sept.,  e. m.

Och Sanitära anläggningalf, Nyttl Ensamförsäljnring för Nyttl
Helios Torrlampa.

Brinner utan vekeY man viitlkaA Den är i korthet

en brinnande STENl

 

 

 

Kostnadsförslag och upplysningar be-
redvilligt på begäran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.i

 

lll-lll!-
I

Information

Title:
Scala_1
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages