#3486: Stora Biografen

Konlinen ens ärnämsa a 
föl SäSUHrBH!

 

nsnummllr

 

 

eller

Framför fängelsels r

Sensatlonellt lleltimmes-Skådespei.

Spännande dramatisk nutidsskildring.

PERSONERIIA.

Kommerseràdinnan Hellertz, änkefru . . . . . Fru Blad (Kgl. Teatern).

Bankassistent Karl Hellertz, hennes son. . , . lIr V. Psilander (Dagmarteatern).

Bruun och Block, Karls vänner. . . . . . . Hr Rich. Christensen (Folkteatern)
och Hr ILS. Nielsen (0:0).

Hansen, kypare och procentare . . . . . . . Hr Hofman (Kgl. Teatern).

Anna, hans dotter .v . . . . . . . . . . . Fru Klara Wieth.

Stella, varietésàngerska . . . . . . . . . . Fru Tora Meiehe.

Didi, varietésàngerska . . . . . . . . . . Fröken Gudrun Steffensen.

Torsdag, Fredag och Lördag kl. 5-10, Söndag kl. 3-10

med början bestämd-t hvarje timma. I

 

Engelholm 1011, Eng. Tidn. Trypkcrl.

Information

Title:
Stora Biografen
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain