#3482: Scala

olkets jhuS

Llördagen den 22, kl. 6-lÖ-e. m., Sami Söndagen den 23 jipril,
kl .lr-lö e. m.

slörarlade jörevisnlngar enligt följande
PROGRAM:
t-w-f" [Svenskan-"bilden    eäetheie Veeköhlad!  
i. Laxfiske vid Ellkarlse. Bildefiofdenfunt-
L-- Egen fotografering. 

   

5. Konsten all välja sig en man.
2,!    Mycket lustiga scener samt en god ledning för våra damer.

Vitagraf Film.

Storslagen dramatisk nyhet.      

3. La Femme X.

(Den okända.)
Det bekanta skådespelet som med stor framgång uppförts
i Stockholm, är här briljant iscensatt och mäster-
ligt utfört af framstående daska skåde-
spelare med fru Oda Nielson,
Köpenhamn i titel-

rollen. I 6 X

O B S Y De bästa kinematografnyheterna finnas alltid
I I sammanförda i Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

 

Engelholm: Typogrlåskn Anltalt, 1911.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain