#3481: Scala

I  g
årgdag mg iöfàag (rm Qch SönfdagmI där 26 Februari;

 

1:-an 42; m9 storartade förevisningar enlig? följande

PROGRAM:

För färska gången i kinemarograjbilder en verklig 

1. :ejgnjåkr VE

Kinematografisk uppfagning av mmm-fotografen Cherry
Kearton.

4-, jåmeräårag upptäckt

LeFfilmdelArt. Chrismågéägm! Columbus. Slagnumnier!

u mmm:

III-IIGIIIIIIIHIEIBIBK

5. De små japangkorna.

Kinenmtogyafi i färger.

2. jockeyen gem gör vad gem
Myacket lustig Ifxripplöpnings-

faller mmm in, . him-m.
3. Paihé jsumal.

Bilder till dagskrönikam

6. Kassörskang beundrare

eUer

Kärlekeng vedermöder.

Obs! Säker 3th för dåligt lynne.

 

IBHIEII.III-IIBIIIIIIIIIIEHEBEIII

H De bästa. kinemamgrafnyheteswWei finna-ars erlåtid
I sarmfmanfnrda i Foåkets hus :råaografteaters
pragram. Besök därför alltid Ferrer-:ts hus Bier-:r 1fin-reaster Scala.

MEur;eslholms Typ. Anstalt, 1911. F. Gusmfson.

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain