#3480_1: Scala_1

SOFIA: Konung Ferdinand beger sig med stor
eskort till Parlamentshuset för att öppna parlamentet.

LOUDRES: 800 amerikanska matroser täga med
musik i teten till den bankett staden inbjudit dem till.

MELBOURNE: Striden om Melbournepokalen i rpdd.

LONDON: Valstriden i full gång. Väggarna kläd-
da med valplakat. Daily News Valbarometer.

ETAMPES: Madame Marvingt och mr Duriean
starta för att tävla om F enniapokalen i Hygning. De ska-
ka hand med Farman före uppstigningen.

RIO DE JANERIO: Brasiliens nye president be-
ger sig med stor eskort under hällregn till senaten för att
avlägga ed på författningen.

MOSKWA: Moskoviterna åse en strid mellan Var-
gar och hundar.

Omväxlande dagsbilder från alla Världens hörn.

5. tSlehman i lejonburen.

Hejdundrande roligt nummer.

n:
91.9

å
.v
lo
I
o

 

  sea-.itä Ågatan, 1911.

 

 

 

 

 

 

 

Biograf Scala

Folkets Hus ä Engelholm.

 

Fredag 6-10, Lördag 6-10,
Söndag 4-l0 e. m.

 

De bästa kinematografnyheterna finnas all-
tid sammanförda å Folkets hus Biografteaters
program. Besök därför alltid Folkets hus Bio-
grafteater Scala.

Entré 25 öre. Barn 15 öre.

Information

Title:
Scala_1
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages