#3478: Scala

Folkets hus

 

cålördagen den 18, 6-16 e. m. och Söndagen den 19 Februari,

4-10 e. m. slorarlade förevisningar enligl följande

 

 

l. Käjsar Franz. josephs
födelsedag.

Storslagna lästbilder.

 

 

2. rÖildlnisfàngens hemkomsi.

Storslagen, gripande bild i ett flertal avdelningar.

5. Beethovens mänskenssonal.

Storslagen framställning i bild.

PROGRAM;

 

 

 

ll. Genom fludes jloddal.

Bänförande scenerier från en järnvägsresa längs
den av floden Murie genomfluina vildromanliska
dalen i deparlemenlel .Sanguedoc i franska Pyre-
neerna.

, 5. Del elektriska husei.

Nyttan av att ha en elektrisk betjänt.

Professorn lämnar med lugn sitt hus, väl vetande att
det är väl bevakat. En klåfingrad person som olovligen
praktiserar sig in i detsamma, blir utsatt för sådana vidun-
derliga äventyr, att han vid slutet av dem högtidligen lo-
var, att för framtiden bli en bättre människa.

En första klassens skämtbild.

0 B S  De bästa ki,nenflatografnyheterna finnas alltid
1 - I sammanförda "

 

Folkets h us Biografteaters

program. Besök därför alltid Folkets hus Biografteater Scala.

Engelholm: Typ. Anstalt, 1911. F. Gustafson.

X

Information

Title:
Scala
Printed year:
1911
Place:
Ängelholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain